Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je varčevanje po pokojninskem načrtu, ki ga deloma ali v celoti financira delodajalec. Del premije lahko prispeva tudi zavarovanec sam in tako varčuje več.

Vanj se vključijo vsi zaposleni pri posameznem delodajalcu.

Sava pokojninska delodajalcem in zaposlenim nudi kakovosten pokojninski načrt, ki pod najugodnejšimi pogoji omogoča izplačevanje dodatne starostne ali predčasne pokojninske rente. 

Več o dodatnem pokojninskem zavarovanju si lahko v zbrani obliki preberete v tej zloženki.