Kolektivno zavarovanje

KOLEKTIVNO ZAVAROVANJE

Za delodajalce

Odgovorni delodajalci poskrbijo tudi za pokojnino svojih zaposlenih. Vplačevanje dodatnega pokojninskega zavarovanja je odličen način za nagrajevanje zaposlenih.

O kolektivnem zavarovanju

S kolektivnim zavarovanjem davčno vzpodbujeno premijo zaposlenim delno ali v celoti plačuje delodajalec.

  • Zavarovanje se sklene z dogovorom med delodajalcem in zaposlenimi.
  • Pravico do vključite v pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja morajo pod enakimi pogoji imeti vsi zaposleni.
  • Znesek vplačil, ki ga za posameznega zavarovanca v koledarskem letu 2024 vplača delodajalec, ne sme biti nižji od 379,63 €. Minimalni znesek mesečne premije tako znaša 31,64 €. Premija se lahko plačuje tudi v polletnih ali letnih obrokih.
  • Plačnik premije uveljavlja davčne olajšave za vplačane zneske v posameznem koledarskem letu. Višina davčne olajšave je omejena na 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenega (5,844 % bruto plače posameznika), vendar ne več kot 2.903,66 €.
  • Na premije, ki jih vplača delodajalec, se ne obračunajo davki in prispevki (delodajalec plača in zavarovanec prejme bruto znesek).
  • Vplačane premije delodajalca slednjemu znižujejo osnovo za odmero davka od dohodka pravnih oseb v koledarskem letu.

Podrobneje

Dodatno varčevanje

Del premije lahko plačuje tudi zavarovanec sam, s čimer varčuje več in si hkrati zagotovi davčno olajšavo.

Več o davčni olajšavi

Spremembe zavarovanja

Delodajalec mora Sava pokojninski sporočiti vse morebitne spremembe podatkov zaposlenih, povezane z zavarovanjem, kot so sprememba prebivališča, priimka …

Za vključitev novih zaposlenih mora delodajalec Sava pokojninski pred prvim vplačilom premije sporočiti osebne podatke, ki so nujni za vključitev v zavarovanje.

V primeru prenehanja plačevanja premij mora podjetje o tem obvestiti Sava pokojninsko, ki izpelje nadaljnji postopek.

Pogosta vprašanja

Zakaj je potrebno vsak mesec pošiljati seznam vplačane premije?

Zato, da lahko pravilno razporedimo premije zaposlenim, ki so do njih upravičeni. Posamezni zaposleni prejemajo različno visoke zneske. Tudi v primeru, da prejemajo vsi enako visoke premije, moramo vedeti, komu ste premijo plačali (npr. ob novih zaposlitvah, odhodih).

Ali je potrebno podatke o vplačilih poročati na FURS?

Da. Ob vplačilu je to potrebno poročati na REK obrazcu.

Ne glede na to, da mesečno poročate z REK obrazci, je potrebno do 31. januarja za preteklo leto oddati kontrolne podatke v obliki datoteke VPIRN2.dat.

Imamo novega sodelavca. Ga je potrebno vključiti v pokojninski načrt?

Da. V pokojninski načrt je potrebno pod enakimi pogoji vključitvi vse zaposlene pri delodajalcu. Izjema so lahko zaposleni, ki so v delovnem razmerju pri delodajalcu krajši čas, ki pa ne sme biti daljši od enega leta in tisti zaposleni, ki so podali pisno izjavo, da ne želijo biti vključeni v zavarovanje.

Kako prijaviti novega zavarovanca?

Obvezni podatki ob prijavi so: ime in priimek zaposlenega, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, državljanstvo ter datum prvega vplačila premije in višina vplačila.

Sodelavcu je prenehajo delovno razmerje – kaj naj storimo?

Ob vplačilu zadnje premije mora delodajalec urediti odjavo zaposlenega iz pokojninskega načrta. Na podlagi tega podatka bomo v Sava pokojninski posredovali informacije posamezniku.

Seznam pogostih vprašanj

Naročite klic svetovalca

Izpolnite obrazec in svetovalec bo stopil v stik z vami v najkrajšem možnem času.


Ime: {{ime}}
Telefon: {{tel}}
E-naslov: {{email}}
Čas klica: {{cas-klica}}

sprejeti pogoji: {{_DATE_}} / {{_IP_}}

Naročen klic

Potrudili se bomo, da vas kontaktiramo v najkrajšem možnem času.

Ste poskusili najti odgovor na spletni strani?

Pogosta vprašanja

Lahko nam pišete na:
info@sava-pokojninska.si

Lahko nas pokličete na:
080 29 29

-- %
× Ocenite spletne strani