Podatki za nakazilo premije

Prejemnik: Sava pokojninska družba, d.d. - Skupina KS
  Ulica Vita Kraigherja 5
  2000 Maribor
Koda namena: INSU
Namen: Vplačilo premije dodatnega zavarovanja
BIC banke prejemnika: BAKOSI2XXXX
IBAN: SI56 1010 0003 9153 172
Referenca: SI00
Sklic: davčna številka ali pogodba (preverite navodila v nadaljevanju!)

Sklic za plačilo

Kdo plačuje Vodilo Kam/kaj plačujete Pravilen sklic

Posameznik

(individualno vplačilo)

 

Davčna številka

 

Na polico individualnega zavarovanja

 

86 + vaša davčna številka

   

Na polico kolektivnega zavarovanja

87 + vaša davčna številka

Delodajalec

(vplačilo izvaja delodajalec)

 

Številka pogodbe

 

Vplačilo delodajalca

 

88000000 + številka pogodbe

 

 

Vplačilo v imenu posameznika (odtegljaji OD, lastna vplačila)

87000000 + številka pogodbe

Rok za plačilo

Premija je plačana za mesec, v katerem vplačilo prispe na transkacijski račun skupine kritnih skladov.

Bodite pozorni ob praznikih in koncu leta:

  • Prenos plačila od trenutka, ko ga izvedete, do trenutka, ko prispe na transakcijski račun skupine kritnih skladov traja nekaj časa
  • Urnik plačilnega prometa je lahko spremenjen (skrajšan)
  • Če vplačilo izvedete tik pred koncem plačilnega prometa ali po tem, le-to ne bo prispelo isti dan
  • Primer: če boste premijo nakazali 31.12. ob 15:30 uri, vam ta premija ne bo štela za davčno olajšavo v tem koledarskem letu, ker bo plačilo prispelo šele januarja naslednje leto!