O zavarovanju

PODROBNEJE O KOLEKTIVNEM ZAVAROVANJU

Sklenitev zavarovanja po korakih

Dokumentacijo za sklenitev zavarovanja vam pripravimo v Sava pokojninski, prav tako izvedemo potrebne aktivnosti.

Pokojninski načrt se v podjetju oblikuje s Pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta, ki jo skleneta delodajalec in pri njem zaposleni delavci.

V imenu zaposlenih o sklenitvi pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta odloča reprezentativni sindikat pri delodajalcu ali svet delavcev oziroma zaposleni na zboru delavcev ali s posebno pisno izjavo. V primeru mikro družb o sklenitvi odloča poslovodstvo družbe.

Delodajalec oblikuje pokojninski načrt tako, da pristopi k pokojninskemu načrtu Sava pokojninske, s katero podpiše Pogodbo o financiranju pokojninskega načrta.

Pokojninski načrt se vpiše v register pokojninskih načrtov pri FURS, s čemer je omogočeno uveljavljanje davčnih olajšav.

Zaposleni se seznanijo z vsebino pokojninskega zavarovanja v podjetju. Odvisno od podjetja, seznanitev poteka v obliki zborov delavcev, informacijskih pisarn ali s posredovanjem pisnih gradiv-okrožnic. Praksa je od podjetja do podjetja različna: ponekod ta aktivnost predstavlja prvi korak, lahko se izvaja vmes med samim postopkom ali ob koncu.

 

Kontaktirajte nas

-- %
Ocenite spletne strani