Sava pokojninska družba

Sava pokojninska je posebna oblika zavarovalne družbe. Znanje, izkušnje, tradicija in kapital so združeni v obliki pokojninske družbe. 

Na slovenskem trgu ponujamo celovito ponudbo dodatnega pokojninskega zavarovanja: upravljamo premoženje pokojninskih skladov in izplačujemo dodatne pokojninske rente.

Edini delničar Save pokojninske je Sava Re, d.d.

Naziv

Sava pokojninska družba, d.d.

Sedež

Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

Telefon

02/229 74 00, 080 29 29

E-naslov

info@sava-pokojninska.si

Poslovni čas

vsak delovnik med 9. in 14:30 uro

TRR za nakazilo premij

SI56 1010 0003 9153 172

Sodni register

Okrožno sodišče v Mariboru

Matična številka

1550411

Davčna številka

97219231

Osnovni kapital

6.301.108,96 EUR

Organ, pristojen za zavarovalni nadzor

Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1000 Ljubljana