Na tej strani najdete vse dokumente, ki urejajo vaša zavarovanja in tudi obrazce ter zahteve, ki jih potrebujete pri odločitvah glede vašega pokojninskega zavarovanja.

Tekoče urejanje zavarovanj

 • Sprememba naložbene politike
  Zavarovanec lahko enkrat letno zamenja naložbeno politiko, izbere drug kritni sklad in poda zahtevo za prenos sredstev med skladi skupine kritnih skladov Moji skladi življenjskega cikla. Izbira naložbene politike je omejena glede na posameznikovo starost.
 • Prenos zavarovanja k Sava pokojninski
  Posameznik, ki ima kolektivno zavarovanje iz preteklih zaposlitev sklenjeno pri drugem izvajalcu, in ga želi prenesti k Sava pokojninski, lahko to v večini primerov tudi stori. Posameznik lahko od drugega izvajalca prenese tudi individualno zavarovanje. O tej nameri obvestite Sava pokojninsko z izpolnitvijo obrazca, preverili bomo možnosti prenosa. 
 • Sprememba osebnih in drugih podatkov
  Posameznik pogosto spremni naslov stalnega bivališča ali osebne podatke. Spremeni lahko tudi upravičence, navedene na zavarovalni polici ali potrdilu o vključitvi. O spremembah zavarovanec Sava pokojninsko seznani z izpolnitvijo obrazca.

 • Mirovanje individualnega zavarovanja
  Posameznik lahko začasno preneha z vplačevanjem premij po pokojninskem načrtu individualnega zavarovanja.

Individualno zavarovanje

 • Pristopna izjava
  Posameznik pristopi v individualno zavarovanje s podpisom pristopne izjave.
 • Soglasje za neposredno trženje

  Občasno bi vas želeli obvestiti o trženjskih akcijah in produktih Sava pokojninske, ki vsebinsko presegajo dodatno pokojninsko zavarovanje h kateremu ste pristopili, produktih drugih družb Zavarovalne skupine Sava (npr. Zavarovalnice Sava) ali drugih poslovnih partnerjev, za katere bi ocenili, da so za vas še posebej primerni. Da bi vam takšna obvestila lahko posredovali, potrebujemo vaše soglasje.

 • Vprašalnik o politični izpostavljenosti
  Sava pokojninska je na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma dolžna ugotoviti in ugotavljati, ali je posameznik politično izpostavljena oseba. V primeru, da je posameznik politično izpostavljena oseba, je potrebno izpolniti ta vprašalnik.
 • Pokojninski načrt
  Pokojninski načrt PN-MN-04/2014 predstavlja splošne pogoje zavarovanja. 

Kolektivno zavarovanje

 • Pristopna izjava
  Delodajalci lahko za lažjo evidenco pri vključevanju zaposlenih uporabite tudi to pristopno izjavo.
 • Soglasje za neposredno trženje

  Občasno bi vas želeli obvestiti o novih produktih Sava pokojninske ali trženjskih akcijah, ki vsebinsko presegajo dodatno pokojninsko zavarovanje h kateremu ste pristopili, produktih drugih družb Zavarovalne skupine Sava (npr. Zavarovalnice Sava) ali drugih poslovnih partnerjev, za katere bi ocenili, da so za vas še posebej primerni. Da bi vam takšna obvestila lahko posredovali, potrebujemo vaše soglasje.

 • Pokojninski načrt
  Pokojninski načrt PN-MN-03/2014 predstavlja splošne pogoje zavarovanja.
 • Priprava in posredovanje podatkov (Navodila, SeznamFix)
  Ob vsakem plačilu premij mora delodajalec Sava pokojninski posredovati seznam zaposlenih, katerim pripada ustrezna višina premije. Seznam zaposlenih mora biti pripravljen v ustreznem formatu. Seznam lahko delodajalci na Sava pokojninsko posredujejo preko elektronske pošte ali s pomočjo aplikacije SeznamFix, ki je dosegljiva na spletni strani.

Dodatna pokojninska renta

 • Upokojitev
  Z upokojitvijo nastopijo pogoji za redno prenehanje zavarovanja – pričetek prejemanja dosmrtne pokojninske rente.
  Pričetek prejemanja rente lahko tudi odložite na kasnejše obdobje – zadržite sredstva.
  Preberite pojasnila na obrazcu ali povprašajte pri naših svetovalcih na 080 29 29 ali info(at)sava-pokojninska.si.
 • Prenos od drugega izvajalca v rento pri Sava pokojninski
  Ob upokojitvi lahko v dodatno pokojninsko rento prenesete sredstva dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ste jih privarčevali pri drugem izvajalcu. Povprašajte pri naših svetovalcih na 080 29 29 ali info(at)sava-pokojninska.si.

Vloge in zahteve

 • Delno izplačilo sredstev kolektivnega zavarovanja
  Kadarkoli po preteku 10 let od datuma vključitve v kolektivno zavarovanje je možno zahtevati vplačila premij, ki jih je vplačal delodajalec do 31. 12. 2012. Kadarkoli je možno zahtevati izplačilo premij, ki jih zavarovanec vplača sam.
 • Izstop iz zavarovanja (Kolektivno, Individualno)
  V določenih primerih je možno izplačilo kolektivnega zavarovanja v enkratnem znesku. Kadarkoli je možno izplačilo individualnega zavarovanja v enkratnem znesku. Ob izstopu iz zavarovanja lahko zavarovanec zadrži sredstva in ohrani pravice. Preberite pojasnila na obrazcu ali pri naših svetovalcih na 080 29 29 ali info(at)sava-pokojninska.si.
 • Izplačilo zaradi smrti
  V primeru smrti zavarovanca se privarčevana sredstva dedujejo. Prijava smrtnega primera se izvede z izpolnitvijo obrazca.