Cenik storitev

Sava pokojninska družba, d. d. (v nadaljevanju: Družba), nekatere dodatne storitve zaračunava skladno z vsakokrat veljavnim cenikom, objavljenim na spletni strani in na sedežu družbe.

Družba si pridržuje pravico, da cenik spremeni brez poprejšnjega obvestila.

Družba ne posluje z gotovino in ne omogoča kartičnega poslovanja. Dodatne storitve po tem ceniku morajo biti poravnane v naprej z nakazilom na transakcijski račun družbe.

 

Podatki za nakazilo:

Prejemnik: Sava pokojninska družba, d. d.
Naslov: Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor
Namen: Plačilo stroška dodatnih storitev
TRR za nakazilo: SI56 0451 5000 0128 257
Sklic: Davčna številka zavarovanca

 

Cenik:

Storitev Cena v EUR *
SMS obvestilo o stanju na osebnem računu brezplačno
Izdaja tretjega izvoda Potrdila o pravicah 10,00

 

* Davek na dodano vrednost ni obračunan na osnovi 4. c) točke 44. člena ZDDV.

 

Sava pokojninska družba, d. d.

 

 

-- %
× Ocenite spletne strani