Pravne informacije

Sava pokojninska družba, d.d. je specializirana družba za dodatno pokojninsko zavarovanje po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakonu o zavarovalništvu.

Sedež družbe: Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

Osnovni podatki:
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Mariboru številka: 1/10893/00
ID za DDV: SI97219231
Matična številka: 1550411
Transakcijski račun pri Novi KBM, d.d.: SI56 0451 5000 0128 257
Transakcijski račun za plačilo premij pri Banki Intesa Sanpaolo, d.d.: SI56 1010 0003 9153 172

Izjava o omejitvi odgovornosti

Namen spletne strani Sava pokojninske je omogočiti javnosti dostop do splošnih informacij o ciljih, dejavnostih in dosežkih Sava pokojninske pri upravljanju sredstev kritnih skladov in upravljanju lastnih virov sredstev. Sava pokojninska si bo po svojih najboljših močeh prizadevala, da bodo podatki na tej spletni strani točni in ažurni, vendar si hkrati pridružuje pravico, da kadarkoli spremeni ali dopolni njihovo vsebino brez predhodnega obvestila. Sava pokojninska ne zagotavlja, da so podatki in informacije popolni, ker so lahko spremenjeni s strani tretjih oseb (virusi, vdori v sistem).

Informacije in podatki, ki jih spletna stran vsebuje:

 • so izključno splošne narave in ne opisujejo posameznikovih okoliščin ali okoliščin drugih subjektov,
 • niso nujno popolne, izčrpne ali ažurne,
 • so informativne narave,
 • se včasih povezujejo na spletne strani drugih subjektov, nad katerimi Sava pokojninska nima nadzora in zato zanje ne prevzema nikakršne odgovornosti,
 • ne predstavljajo strokovnega ali pravnega mnenja,
 • jih bodo uporabniki uporabljali le za lastno osebno in ne komercialno uporabo.

Sava pokojninska ne odgovarja za kakršnokoli višino škode, ki bi nastala na tehnični opremi pri uporabniku, ki mu omogoča dostop ali uporabo storitev ali informacij. Upoštevaje navedeno, Sava pokojninska ne odgovarja za posredno posledično škodo za obdelavo ali dostopanje do podatkov, ne glede na višino morebitne škode.

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je Sava pokojninska imetnik materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (grafičnimi elementi, fotografijami, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami besedila), objavljenimi na spletni strani. To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Sava pokojninske prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje v komercialne namene.

Z ZASP je izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Prav tako sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

Elektronska sporočila (e-pošta)

Elektronska sporočila in vse morebitne priloge lahko vsebujejo zaupne in/ali privilegirane informacije in so last Sava pokojninske ter namenjene izključno naslovniku. Če sporočilo prejmete pomotoma, vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Kakršnokoli nepooblaščeno razkritje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano. Mnenja vsebovana v elektronskem sporočilu ne odražajo nujno tudi stališča Sava pokojninske. Elektronska sporočila so pregledana s protivirusnim programom.

Varstvo osebnih podatkov

Splošno o varovanju osebnih podatkov

V Sava pokojninski skrbno ravnamo z osebnimi podatki članov pokojninskih skladov, zavarovancev, zaposlenih in vseh ostalih posameznikov, vključno z obiskovalci spletnih strani.

Spoštujemo zasebnost in varstvu osebnih podatkov namenjamo izjemno pozornost. Z osebnimi podatki ravnamo odgovorno in spoštujemo naše zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Prav tako z vzpostavljenimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zavarovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje.

Več o varstvu osebnih podatkov

Osebni podatki in spletna stran

Spletna stran Sava pokojninske je urejena v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Zakonom o zavarovalništvu. 

Sava pokojninska zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani.

Posamezna mesta spletnih strani (npr. informativni izračuni) lahko predvidevajo vnos osebnih podatkov posameznika (na primer: rojstni datum). Vneseni podatki se ne shranjujejo ali kako drugače obdelujejo. Njihov vnos je potreben zaradi funkcionalnosti.

MOJAnet osebni elektronski predal

Registracija, preklic registracije in hranjenje osebnih podatkov v MOJAnet

Ob registraciji za uporabo spletne aplikacije MOJAnet v registracijski formular navedete:

 • davčno številko,
 • registracijsko kodo,
 • elektronski naslov (neobvezno),
 • geslo.

Kadarkoli lahko prekličete svojo registracijo tako, da administratorju  spletne aplikacije MOJAnet na e-poštni naslov info(at)sava-pokojninska.si  pošljete zahtevo za izbris vašega profila iz evidence uporabnikov. Po potrditvi preklica registracije bo Sava pokojninska deaktivirala uporabnika iz evidence uporabnikov. Kljub izbrisu uporabnika se podatki hranijo, a so pripisani »izbrisanemu uporabniku.« Preklic registracije pa za vas pomeni, da po deaktiviranju vašega profila iz evidence uporabnikov, ne boste mogli spremljati vaših podatkov v spletni aplikaciji MOJAnet. Ponovna registracija vam bo vpogled znova omogočila. V kolikor davčne številke in registracijske kode ne boste vnesli, se v spletno aplikacijo MOJAnet ne boste mogli uspešno prijaviti in posledično spletne aplikacije ne boste mogli uporabljati.

Namen zbiranja in obdelava osebnih podatkov

Sava pokojninska osebnih podatkov, pridobljenih preko registracijskega formularja v spletni aplikaciji MOJAnet, brez vaše osebne privolitve ne bo posredovala tretji osebi oziroma jih uporabila v druge namene, kot izključno za vpogled v osebni račun zavarovanca Sava pokojninske ter pošiljanje sporočil, ki z vzpostavitvijo elektronske oblike nadomestijo pisno obveščanje.

Med sporočili, ki jih bo Sava pokojninska odlagala v vaš osebni elektronski predal, sodijo: obvestila o stanju in vplačanih premijah na osebni račun, obvestila o poslovanju, pravicah in obveznostih zavarovancev ter druga obvestila v povezavi s sklenjenim zavarovanjem pri Sava pokojninski.

Vaš elektronski naslov bo uporabljen le za potrditev vaše registracije, za pošiljanje obvestil, ki se nanašajo na poslovanje Sava pokojninske ali upravljanje sredstev zavarovancev oziroma drugo obveščanje v zvezi z dodatnim pokojninskim zavarovanjem. 

Svoje podatke, vnešene ob registraciji v spletno aplikacijo, lahko preverite, spreminjate oziroma dopolnite v spremembi podatkov, v katero lahko vstopite po uspešno izvedeni prijavi. Spreminjanje osebnih podatkov (ime, priimek, stalno prebivališče) bomo preverjali.

Obdelava osebnih podatkov poteka s strani administratorja spletne aplikacije MOJAnet.

Vprašanja o obdelavi osebnih podatkov lahko naslovite na vop@sava-pokojninska.si.

Piškotki

Piškotki so datoteke, ki jih spletno mesto ustvari med obiskov. Spletno mesto uporablja piškotke tako, da v brskalnik uporabnika oziroma obiskovalca spletne strani odloži majhno tekstovno datoteko, ki se shrani na uporabnikov računalnik in omogoča analize o uporabnikovem obisku spletne strani, številu obiskov in izboru tem na spletni strani. Upravljavec spletne strani tudi zapisuje nastavitve uporabnika, ki si po lastni želji nastavi delovanje spletne strani. Upravljavec spletne strani uporablja piškotke z namenom posredovanja najnovejših ponudb in ponudb tretjih oseb na spletni strani upravljavca.

Spletna stran uporablja piškotke, da bolje deluje in za:

 • analitične namene – spremljamo vedenje uporabnikov, zato da lahko izboljšamo delovanje spletne strani,
 • vaše nastavitve – da si zapomnimo, kako želite, da vam deluje naša stran,
 • oglaševalske in trženjske namene – obveščamo vas o naših najnovejših ponudbah in ponudbah tretjih oseb na naši spletni strani.

Z dvoklikom na datoteko dobimo podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu in uri obiska. Vsi ti podatki so shranjeni so shranjeni tudi pri upravljavcu spletne strani, ki jo uporabnik obiskuje.Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov, ne bomo posredovali tretjim osebam. 

Uporabnik lahko uporabo piškotkov kadarkoli prekliče tako, da z določenimi nastavitvami briše, izključi oziroma jih pogojno uporablja, vendar delovanje spletne strani ne bo popolno.

Uporabnik daje soglasje k namestitvi piškotka s klikom na strinjanje z uporabo piškotkov ter osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, ki omogoča tudi možnost obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti Sava pokojninske.

Več o piškotkih

Spoštovanje določb pravnega obvestila

Vstop na spletno stran https://www.sava-pokojninska.si pomeni, da se strinjate z vsemi navedenimi omejitvami in pogoji. Če se s tem ne strinjate, vas prosimo, da te strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno obiščete našo stran in znova pregledate veljavna Pravna obvestila, saj vas obvezujejo.