Pravne informacije

Sava pokojninska družba, d.d. je specializirana družba za dodatno pokojninsko zavarovanje po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakonu o zavarovalništvu.

Sedež družbe: Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

Osnovni podatki:
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Mariboru številka: 1/10893/00
ID za DDV: SI97219231
Matična številka: 1550411
Transakcijski račun pri Novi KBM, d.d.: SI56 0451 5000 0128 257
Transakcijski račun za plačilo premij pri Banki Intesa Sanpaolo, d.d.: SI56 1010 0003 9153 172

 

Izjava o omejitvi odgovornosti - spletna stran in elektronska sporočila

Namen spletne strani Sava pokojninske je omogočiti javnosti dostop do splošnih informacij o ciljih, dejavnostih in dosežkih Sava pokojninske pri upravljanju sredstev kritnih skladov in upravljanju lastnih virov sredstev. Sava pokojninska si bo po svojih najboljših močeh prizadevala, da bodo podatki na tej spletni strani točni in ažurni, vendar si hkrati pridružuje pravico, da kadarkoli spremeni ali dopolni njihovo vsebino brez predhodnega obvestila. Sava pokojninska ne zagotavlja, da so podatki in informacije popolni, ker so lahko spremenjeni s strani tretjih oseb (virusi, vdori v sistem).

Informacije in podatki, ki jih spletna stran vsebuje:

 • so izključno splošne narave in ne opisujejo posameznikovih okoliščin ali okoliščin drugih subjektov,
 • niso nujno popolne, izčrpne ali ažurne,
 • so informativne narave,
 • se včasih povezujejo na spletne strani drugih subjektov, nad katerimi Sava pokojninska nima nadzora in zato zanje ne prevzema nikakršne odgovornosti,
 • ne predstavljajo strokovnega ali pravnega mnenja,
 • jih bodo uporabniki uporabljali le za lastno osebno in ne komercialno uporabo.

Sava pokojninska ne odgovarja za kakršnokoli višino škode, ki bi nastala na tehnični opremi pri uporabniku, ki mu omogoča dostop ali uporabo storitev ali informacij. Upoštevaje navedeno, Sava pokojninska ne odgovarja za posredno posledično škodo za obdelavo ali dostopanje do podatkov, ne glede na višino morebitne škode.

Sava pokojninska uporabnikom prepoveduje kakršnokoli reproduciranje, prikazovanje, razmnoževanje ali naknadno razmnoževanje vsebin te spletne strani deloma ali v celoti, na kakršnemkoli mediju ali na kakršenkoli način. V kolikor Sava pokojninska odkrije katero od opisanih dejanj, bo postopala v skladu s kazensko zakonodajo. 

Elektronska sporočila in vse morebitne priloge lahko vsebujejo zaupne in/ali privilegirane informacije in so last Sava pokojninske ter namenjene izključno naslovniku. Če sporočilo prejmete pomotoma, vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Kakršnokoli nepooblaščeno razkritje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano. Mnenja vsebovana v elektronskem sporočilu ne odražajo nujno tudi stališča Sava pokojninske. Elektronska sporočila so pregledana s protivirusnim programom.

 

Izjava o varovanju osebnih podatkov

Splošno o varovanju osebnih podatkov

Spletna stran Sava pokojninske je urejena v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Zakonom o zavarovalništvu. V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov Sava pokojninska zagotavlja zaščito obdelave osebnih podatkov. Sava pokojninska sme zbirati osebne podatke uporabnikov spletne strani za posredovanje informacij, ki jih uporabnik zahteva ali pregleduje. Osebni podatki so namenjeni izključno za Sava pokojninsko in imajo odobritev posameznika s to izjavo.

Uporabnik se strinja, da Sava pokojninska beleži njegov IP naslov ter hkrati beleži dolžino in tip uporabljenega brskalnika za dostop do spletne strani. Med pregledovanjem spletne strani lahko uporabnik prostovoljno vpiše svoje osebne podatke, ki jih bo Sava pokojninska varovala v skladu s to izjavo.

Sava pokojninska se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene preko registracijskega formularja v spletni aplikaciji MOJAnet, obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Registracija, preklic registracije in hranjenje osebnih podatkov v MOJAnet

Ob registraciji za uporabo spletne aplikacije MOJAnet v registracijski formular navedete:

 • davčno številko,
 • registracijsko kodo,
 • elektronski naslov (neobvezno),
 • geslo.

Kadarkoli lahko prekličete svojo registracijo tako, da administratorju  spletne aplikacije MOJAnet na  e-poštni naslov info(at)sava-pokojninska.si  pošljete zahtevo za izbris vašega profila iz evidence uporabnikov. Po potrditvi preklica registracije bo Sava pokojninska deaktivirala uporabnika iz evidence uporabnikov. Kljub izbrisu uporabnika se podatki hranijo, a so pripisani »izbrisanemu uporabniku.« Preklic registracije pa za vas pomeni, da po deaktiviranju vašega profila iz evidence uporabnikov, ne boste mogli spremljati vaših podatkov v spletni aplikaciji MOJAnet. Ponovna registracija vam bo ponovno omogočila vpoglede.V kolikor davčne številke in registracijske kode ne boste vnesli, se ne boste uspešno prijavili v spletno aplikacijo MOJAnet in posledično ne boste mogli uporabljati spletne aplikacije MOJAnet.

Namen zbiranja in obdelava osebnih podatkov

Sava pokojninska osebnih podatkov, pridobljenih preko registracijskega formularja v spletni aplikaciji MOJAnet, brez vaše osebne privolitve ne bo posredovala tretji osebi oziroma jih uporabila v druge namene, kot izključno za vpogled v osebni račun zavarovanca Sava pokojninske ter pošiljanje sporočil, ki z vzpostavitvijo elektronske oblike nadomestijo pisno obveščanje.

Med sporočili, ki jih bo Sava pokojninska odlagala v vaš osebni elektronski predal sodijo: obvestila o stanju in vplačanih premijah na osebni račun, obvestila o poslovanju, obvestila o novostih ponudbe Sava pokojninske, pravicah in obveznostih zavarovancev ter druga obvestila v povezavi s sklenjenim zavarovanjem pri Sava pokojninski, kot tudi obvestila o aktualni ponudbi produktov in storitev delničarjev Sava pokojninske in njihovih odvisnih družb.

Vaš elektronski naslov bo uporabljen le za potrditev vaše registracije, za pošiljanje obvestil, ki se nanašajo na poslovanje Sava pokojninske ali upravljanje sredstev zavarovancev oziroma drugo obveščanje v zvezi z dodatnim pokojninskim zavarovanjem. 

Svoje podatke, vnešene ob registraciji v spletno aplikacijo, lahko preverite, spreminjate oziroma dopolnite v spremembi podatkov, v katero lahko vstopite po uspešno izvedeni prijavi. Spreminjanje osebnih podatkov (ime, priimek, stalno prebivališče) bomo preverjali.

Obdelava osebnih podatkov poteka s strani administratorja spletne aplikacije MOJAnet.

Vprašanja o obdelavi osebnih podatkov lahko naslovite na administratorja (e-poštni naslov: info@sava-pokojninska.si) spletne aplikacije MOJAnet.

 

Piškotki

Piškotki so datoteke, ki jih spletno mesto ustvari med obiskov. Spletno mesto uporablja piškotke tako, da v brskalnik uporabnika oziroma obiskovalca spletne strani odloži majhno tekstovno datoteko, ki se shrani na uporabnikov računalnik in omogoča analize o uporabnikovem obisku spletne strani, številu obiskov in izboru tem na spletni strani. Upravljavec spletne strani tudi zapisuje nastavitve uporabnika, ki si po lastni želji nastavi delovanje spletne strani. Upravljavec spletne strani uporablja piškotke z namenom posredovanja najnovejših ponudb in ponudb tretjih oseb na spletni strani upravljavca.

Spletna stran uporablja piškotke, da bolje deluje in za:

 • analitične namene – spremljamo vedenje uporabnikov, zato da lahko izboljšamo delovanje spletne strani,
 • vaše nastavitve – da si zapomnimo, kako želite, da vam deluje naša stran,
 • oglaševalske in trženjske namene – obveščamo vas o naših najnovejših ponudbah in ponudbah tretjih oseb na naši spletni strani.

Z dvoklikom na datoteko dobimo podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu in uri obiska. Vsi ti podatki so shranjeni so shranjeni tudi pri upravljavcu spletne strani, ki jo uporabnik obiskuje.Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov, ne bomo posredovali tretjim osebam. 

Uporabnik lahko uporabo piškotkov kadarkoli prekliče tako, da z določenimi nastavitvami briše, izključi oziroma jih pogojno uporablja, vendar delovanje spletne strani ne bo popolno.

Uporabnik daje soglasje k namestitvi piškotka s klikom na strinjanje z uporabo piškotkov ter osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, ki omogoča tudi možnost obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti Sava pokojninske.

Spoštovanje določb pravnega obvestila

Vstop na spletno stran https://www.sava-pokojninska.si pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji. Če se s tem ne strinjate, vas prosimo, da te strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno obiščete našo stran in znova pregledate veljavno Pravno obvestilo, saj vas obvezuje.