Uprava

Pokojninsko družbo vodi dvočlanska uprava.

Lojze Grobelnik, predsednik uprave, je univerzitetni diplomiran pravnik z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami v pravosodju in gospodarstvu. V Sava pokojninski je zaposlen od leta 2000, sprva kot član uprave, od oktobra 2001 pa kot predsednik uprave. 

dr. Igor Pšunder, član uprave, je bil do nastopa mesta člana uprave v Sava pokojninski vrsto let zaposlen na področju finančnih trgov v Novi KBM in v Mariborski borznoposredniški hiši. Je redni profesor na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin.

Nadzorni svet

Nadzorni svet družbe sestavljajo predstavniki delničarja in predstavniki zavarovancev. Zavarovanci v nadzorni svet predlagajo tretjino članov

Člani nadzornega sveta so:

  • Jošt Dolničar
  • Pavel Gojkovič
  • Jure Korent
  • Rok Moljk
  • Irena Šela - predstavnica zavarovancev
  • mag. Uroš Krajnc - predstavnik zavarovancev