Na seznam novic

Prvo četrtletje 2024 na kapitalskih trgih

Delniški trgi

V prvem četrtletju letošnjega leta se je na svetovnih borzah nadaljevala eksplozivna rast tečajev delnic. Delnice so nagradile optimistične vlagatelje tudi z več kot 10 odstotnimi donosnostmi. Med gospodarskimi sektorji so poleg komunikacijskih storitev, kjer so delnice v povprečju zrasle za 15 odstotkov, najbolj zrasli še sektor informacijske tehnologije, za 13 odstotkov, prav tako so bile v ospredju nizko ovrednotene naložbe iz sektorja financ, ki je pridobil 10 odstotkov in iz sektorja energije, s 15 odstotno rastjo.

Med opazovanimi regijskimi delniškimi indeksi je prvo četrtletje največ dobička prineslo lastnikom slovenskih delnic, sledijo ameriške in nato evropske delnice.

Spremembe vrednosti indeksov od 31. 12 .2023

Naziv indeksa

1. četrtletje 2024

Leto 2023

SBITOP

16,6%

19,8%

DAX

10,4%

20,3%

CAC40

8,8%

16,5%

HANG SENG (v EUR)

-0,8%

-16,7%

S&P 500 (v EUR)

12,9%

20,3%

MSCI ACWI INDEX ( v EUR)

11,1%

18,9%

STOXX EUROPE 600

7,0%

12,7%

iBoxx Overall Bond Index (v EUR)

-0,4%

7,2%

iBoxx Corporate Index (v EUR)

0,1%

8,9%

iBoxx Eurozone Bond Index (v EUR)

-0,7%

7,2%

Vir: Bloomberg

Trg obveznic

Na obvezniškem segmentu so se tržne cene državnih obveznic malenkost znižale (obvezniški indeks iBoxx Eurozone Bond), podjetniške obveznice (iBoxx Corporate) pa so pridobile tržno vrednost. Pričakovani ukrepi s strani centralnih bank trenutno zvišujejo zahtevane donosnosti obveznic na trgu. Donosnost 10 letnih ameriških obveznic znaša 4,2 odstotka, donosnost nemškega »bunda« znaša 2,3 odstotka, slovenske 10 letne obveznice so četrtletje zaključile pri 3,1 odstotni donosnosti.

Zahtevani obrestni pribitki, pri 10 letnih državnih obveznicah, so se v prvem četrtletju zvišali, glede na konec leta 2023. Najbolj pri ameriških in nemških državnih obveznicah.

Donosnost - 10 letna državna obveznica

Država Marec 2024 December 2023 Razlika v 2024 (bp)

ZDA

4,2%

3,9%

30
Nemčija

2,3%

2,0%

30
Francija

2,8%

2,6%

20
Italija

3,7%

3,7%

0
Španija

3,2%

3,0%

20
Slovenija

3,1%

2,9%

20

Vir: Bloomberg

Inflacija in Euribor

Medletna stopnja inflacije v Sloveniji je bila ob koncu marca 2024 nekoliko nižja kot konec leta 2023, ko je znašala 4,2 odstotka. Konec marca je inflacija na letni ravni v Sloveniji znašala 3,6 odstotka, v evro območju pa po napovedih 2,4 odstotka. Razloge za počasno, a vztrajno nižanje inflacije gre iskati v višjih obrestnih merah pri zadolževanju, umirjanju cen nafte in plina ter počasnem, toda vztrajnem zmanjševanju rasti cen osnovnih potrošnih dobrin.

Vrednost 6 mesečnega Euriborja se je konec marca umirila pri 3,8 odstotkih.

Centralne banke in ključne obrestna mere

Centralne banke pozorno spremljajo umirjanje stopnje inflacije in podatke o rasti svetovnega gospodarstva. Guverner ameriške centralne banke (FED) je napovedal, da ni več daleč začetek zniževanja obrestnih mer. Podatek je pomemben za delniške trge, saj nižanje ključnih obrestnih mer, ki ni povezano z recesijo, pomeni nadaljnjo rast delnic. Je pa trg te napovedi že v veliki meri vračunal v trenutne cene delnic.

Vendar se verjetnost nižanja ključnih obrestnih mer zmanjšuje. Za ZDA je bilo ob začetku leta pričakovano sedemkratno znižanje ključne obrestne mere do konca leta 2024, konec marca so se napovedi spremenile na največ štiri znižanja. Za Evropo se pričakuje, da bo ECB samo trikrat znižala obrestne mere.

V prvem četrtletju opazovani centralni banki nista posegali v višino ključne obrestne mere, ki v evro območju ostaja na 4,5 odstotka, v ZDA pa na 5,5 odstotka.

Skladi življenjskega cikla Sava pokojninske družbe

Uspešno četrtletje se odraža tudi v poslovanju kritnih skladov Sava pokojninske družbe. Donosnost Mojega dinamičnega sklada znaša 8 odstotkov, Mojega uravnoteženega sklada dobrih 5 odstotkov, Moj zajamčeni sklad pa je s konzervativno naložbeno politiko in z letnim jamstvom donosnosti zrasel za 0,9 odstotka.

 


-- %
× Ocenite spletne strani