Na seznam novic

Poziv zavarovancem in delodajalcem dodatnega pokojninskega zavarovanja Sava pokojninske družbe, d.d.

V skladu s 337. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in 21. členom statuta Sava pokojninske družbe, d.d. (v nadaljevanju: pokojninska družba), uprava pokojninske družbe objavlja poziv zavarovancem in delodajalcem dodatnega pokojninskega zavarovanja pokojninske družbe, da najkasneje do petka, 29. 3. 2024, do 13.00 ure posredujejo pisne predloge za imenovanje treh članov nadzornega sveta pokojninske družbe. 

Člani nadzornega sveta pokojninske družbe bodo imenovani za štiriletno mandatno obdobje.   

Pisni predlog predlagatelja mora vsebovati:

  • obrazložitev predlagatelja
  • življenjepis kandidata
  • izjavo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta

 

Predlog s prilogami je treba posredovati v zaprti kuverti na naslov:

Sava pokojninska družba, d.d.

Ulica Eve Lovše 7

2000  Maribor

 s pripisom Predlog za imenovanje člana nadzornega sveta – ne odpiraj

 

Nepravočasnih in nepopolnih vlog komisija nadzornega sveta pokojninske družbe ne bo obravnavala. Vloga ni pravočasna, če na sedež pokojninske družbe ne prispe do petka, 29.3.2024, do 13.00 ure.

Obrazec Izjava o izpolnjevanju pogojev in pogoji za člana nadzornega sveta so objavljeni na povezavi.

Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02/229 74 00 ali pošljite elektronsko sporočilo na: mateja.stevanovic@sava-pokojninska.si.

Pokojninska družba bo o izbiri članov nadzornega sveta pisno obvestila vse predlagane kandidate v roku osmih dni od izvedbe skupščine pokojninske družbe.

Maribor, 18.3.2024                                                                                                                                                               

Uprava:

dr. Igor Pšunder
predsednik   

mag. Andrej Plos
predsednik                                                                                                                                   


-- %
× Ocenite spletne strani