Na seznam novic

Premija 2024 zdravstvo - koncesionarji

Premija kolektivnega zavarovanja, vračunana v vrednost programov, za polni delovni čas za leto 2024 znaša 517,51 EUR, kar pomeni 43,13 EUR mesečno.

https://www.zzzs.si/fileadmin/user_upload/slike/novice/2024/uredba_2024_uradni_list_16.2.2024.pdf


-- %
× Ocenite spletne strani