Na seznam novic

Minimalna premija kolektivnega zavarovanja v letu 2024

Znesek vplačil kolektivnega zavarovanja, ki ga za posameznega člana v posameznem koledarskem letu plača delodajalec, v letu 2024 ne sme biti nižji od 379,63 EUR, kar pomeni 31,64 EUR mesečno.

Znesek minimalne premije se v skladu z ZPIZ-2 letno valorizira s koeficientom rasti povprečne mesečne bruto plače zaposlenih v Republiki Sloveniji od januarja do oktobra leta pred letom, za katero se opravi valorizacija, glede na enako obdobje predhodnega leta po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Znesek izračuna Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in jo objavi na svoji spletni strani.

Delodajalci, ki ste doslej plačevali premijo, nižjo od 379,63 EUR letno (31,64 EUR mesečno) na zaposlenega, ki je vključen v zavarovanje, to ustrezno povišate.

Priporočamo, da delodajalci, ki plačujete dogovorjen stalen znesek, tega povišate za 10,0 odstotkov, za kolikor se je povišala tudi minimalna premija.

Maksimalna premija ostaja nespremenjena: skupna premija delodajalca in posameznika lahko znaša do 5,844 % posameznikove bruto plače ali 2.903,66 EUR letno (241,97 EUR mesečno). Če se boste odločili povišati premijo, ki ste jo plačevali v preteklem letu, bodite pozorni na zgornjo omejitev.

 

POSEBNOST:

Zdravstvo - koncesionarji: premija kolektivnega zavarovanja, vračunana v vrednost programov, za polni delovni čas in za leto 2024 znaša 517,51 EUR, kar pomeni 43,13 EUR mesečno.

 


-- %
× Ocenite spletne strani