Na seznam novic

Sprememba pravil upravljanja

V skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju nad premoženjem kritnih skladov življenjskega cikla bdi skrbniška banka.

Med prizadevanji za izboljšanje pogojev zavarovancev smo se odločili za spremembe skrbniške banke. Odslej bo skrbniške storitve opravljala Nova KBM, d. d., s čemer je v postopku spremembe soglašala tudi Agencija za zavarovalni nadzor.

Spremenjena Pravila upravljanja skupine kritnih skladov Moji skladi življenjskega cikla pričnejo veljati s 1. 12. 2022. Spremenjeni dokumenti (Pravila upravljanja, Dodatek k pravilom upravljanja in Priloga k pravilom upravljanja) so objavljeni na spletni strani pod zavihkom Obrazci in dokumenti.

 


-- %
× Ocenite spletne strani