Na seznam novic

Minimalna premija kolektivnega zavarovanja 2022

Znesek vplačil kolektivnega zavarovanja, ki ga za posameznega člana v posameznem koledarskem letu plača delodajalec, v letu 2022 ne sme biti nižji od 338,02 eurov, kar pomeni 28,17 EUR mesečno.

 

Znesek minimalne premije se v skladu z ZPIZ-2 letno valorizira s koeficientom rasti povprečne mesečne bruto plače zaposlenih v Republiki Sloveniji od januarja do oktobra leta pred letom, za katero se opravi valorizacija, glede na enako obdobje predhodnega leta po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Znesek izračuna Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Objavo zneska najdete tukaj.

 

Delodajalci, ki ste doslej plačevali premijo, nižjo od 338,02 EUR letno (28,17 EUR mesečno) na zaposlenega, ki je vključen v zavarovanje, to ustrezno povišate.

 

Priporočamo, da delodajalci, ki plačujete dogovorjen fiksen znesek, tega povišate ustrezno povišanju minimalne premije.


-- %
Ocenite spletne strani