Na seznam novic

Potrdila o vplačilih premij in stanjih na osebnih računih

Zavarovancem smo na domače naslove poslali Potrdilo o pravicah dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki vsebuje podatke o stanju na osebnem računu na dan 31. 12. 2020, vplačanih premijah v pretkelem letu in druge informacije, povezane z dodatnim pokojninskim zavarovanjem.

Vabimo vas, da se odločite  potrdila v prihodnje prejemati v elektronski obliki.


-- %
Ocenite spletne strani