Na seznam novic

Poslovanje 1-9/2012

 

V okviru rednega preverjanja točnosti evidenc o vplačanih premijah, smo pred dnevi vsem delodajalcem posredovali informacije o poslovanju v prvih 9 mesecih letošnjega leta.

Informacije objavljamo tudi na tem mestu.

Verjamemo, da ne bo odveč ponoviti nekaj ključnih informacij:


KONTROLA PODATKOV O VPLAČILIH V LETOŠNJEM LETU
Prosimo, preverite, če se evidence o vplačanih premijah ujemajo. Kasneje ugotovljenih napak pogosto ne moremo več popravljati.


DAVČNA OLAJŠAVA
Premije, ki jih plačuje delodajalec, se štejejo kot davčna olajšava delodajalcu. Sem sodijo tudi plačila iz bruto plač. Na premije se ne obračunavajo davki in prispevki (razen če presežete maksimalno davčno olajšavo!).
Maksimalna davčna olajšava znaša 5,844% bruto plače posameznika, vendar v letu 2012 ne več kot 2.755,71 EUR.


S.P.-ji (nosilci dejavnosti): maksimalno mejo predstavlja 24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kot si jih plačujete (ali 2.755,71 EUR, kar je izpolnjeno prej).


JE V PODJETJU VKLJUČENIH 51% ZAPOSLENIH?
Po ZPIZ-1 mora biti v podjetju v PDPZ v celem letu vključenih najmanj 51 % vseh zaposlenih (ugotavlja se povprečje celega leta; velja za vse zaposlene - določen ali nedoločen čas). Kvota 51 % zaposlenih je nujna zaradi uveljavljanja davčnih olajšav.
Podjetja, ki se srečujete s prihodi/odhodi zaposlenih, preverite, ali v tem trenutku izpolnjujete pogoj 51 % zaposlenih = zavarovanih pri Moji naložbi.

POMEMBNO: v zahtevanih 51% se ne vštevajo lastniki z več kot 25 odstotki glasovalnih pravic v kapitalu družbe oziroma nosilci dejavnosti (s.p.).
Če niste prepričani, ali izpolnjujete pogoj za uveljavljanje davčnih olajšav, če potrebujete našo pomoč (pripravo gradiv, informacijske pisarne) pri informiranju vaših zaposlenih, nas prosimo pokličite.


SE MED ZAPOSLENIMI PORAJAJO VPRAŠANJA O DRUGEM STEBRU?
Z veseljem se odzovemo vašemu vabilu. Na zborih delavcev, z informacijskimi pisarnami lahko skupaj poskrbimo, da bodo zaposleni prejeli vse odgovore.


KONTAKTI
Z vsemi vprašanji ali ugotovljenimi razhajanji se lahko obrnete na:

uros.ornik@moja-nalozba.si ali brigita.knehtl@)moja-nalozba.si

 


-- %
Ocenite spletne strani