Uravnoteženi sklad je namenjen posameznikom srednjih let, starih med 45. in 55. letom. Primeren je za tiste, ki pričakovanjem po višji donosnosti ob bok postavljajo tudi skrb za stanovitost, varnost.

Ob primerljivo nižjem tveganju kot v dinamičnem skladu bodo tudi v tem skladu deležni pričakovano višjih donosov, hkrati pa bodo dolgoletni prihranki bolj zavarovani pred morebitnimi izgubami.

Zavarovanci v celoti prevzemajo naložbeno tveganje.

Z dopolnitvijo mejne starosti se prihranki prenesejo v ustrezno varnejši sklad Moj zajamčeni.

Zavarovanec lahko 1-krat letno zamenja sklad in tako tudi sam sodeluje pri upravljanju svojih prihrankov.

 

Donosnost skladov

Kritni sklad Obračunski dan Mesečna Letos 12 mesečna 36 mesečna 60 mesečna Od ustanovitve
Moj uravnoteženi 31.12.2017 0,14 % 4,84 % 4,84 % n.p. n.p. 12,84 %
 

Struktura naložb na dan 29.12.2017

5 največjih naložb

Oznaka ali izdajatelj Naložba Delež
Province of Ontario (Canada) obveznice-državne 8,46%
Spain, Kingdom of (Government) obveznice-državne 8,33%
Banka Intesa Sanpaolo d.d. denarna sredstva 6,58%
db x-trackers-ETF MSCI World Index investicijski skladi 5,07%
Lyxor AM-ETF DAX investicijski sklad 4,28%

 

Struktura naložb sklada po državah

Regija Delež
Države EU (razen Slovenije) 39,60%
ZDA in ostali razviti trgi 41,51%
Slovenija 14,05%
Trgi v razvoju 4,83%
  

Struktura naložb sklada po valutah

Valuta Delež
EUR 96,65%
USD 3,35%

 

Struktura po vrsti naložb (dejanska)

Vrsta naložb Delež
Delnice družb ter enote ali delnice investicijskih skladov 48,84%
Obveznice družb, držav in mednarodnih finančnih organizacij 40,82%
Bančni depoziti in instrumenti denarnega trga 18,69%
Nepremičnine in nepremičninski skladi

1,65%