Uravnoteženi sklad je namenjen posameznikom srednjih let, starih med 45. in 55. letom. Primeren je za tiste, ki pričakovanjem po višji donosnosti ob bok postavljajo tudi skrb za stanovitost, varnost.

Ob primerljivo nižjem tveganju kot v dinamičnem skladu bodo tudi v tem skladu deležni pričakovano višjih donosov, hkrati pa bodo dolgoletni prihranki bolj zavarovani pred morebitnimi izgubami.

Zavarovanci v celoti prevzemajo naložbeno tveganje.

Z dopolnitvijo mejne starosti se prihranki prenesejo v ustrezno varnejši sklad Moj zajamčeni.

Zavarovanec lahko 1-krat letno zamenja sklad in tako tudi sam sodeluje pri upravljanju svojih prihrankov.

 

Donosnost skladov

Kritni sklad Obračunski dan Mesečna Letos 12 mesečna 36 mesečna 60 mesečna Od ustanovitve
Moj uravnoteženi 30.11.2018 0,25 % -1,79 % -1,65 % n.p. n.p. 10,82 %
 

Struktura naložb na dan 30.11.2018

5 največjih naložb

Oznaka ali izdajatelj Naložba Delež
Banka Intesa Sanpaolo d.d. denarna sredstva 12,52%
The Export-Import Bank of Korea obveznice-podjetniške  7,14%
db x-trackers-ETF MSCI World Index investicijski skladi 5,55%
Bulgarian Energy Holding EAD obveznice-podjetniške  4,23%
GPB Eurobond Finance plc obveznice-podjetniške  3,63%

 

Struktura naložb sklada po državah

Regija Delež
ZDA in ostali razviti trgi 43,53%
Države EU (razen Slovenije) 34,97%
Slovenija 21,50%
  

Struktura naložb sklada po valutah

Valuta Delež
EUR 94,37%
USD 5,63%

 

Struktura po vrsti naložb (dejanska)

Vrsta naložb Delež
Delnice družb ter enote ali delnice investicijskih skladov 44,98%
Obveznice in obvezniški investicijski skladi 38,17%
Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga 15,98%
Nepremičnine in nepremičninski skladi

0,87%