Uravnoteženi sklad je namenjen posameznikom srednjih let, starih med 45. in 55. letom. Primeren je za tiste, ki pričakovanjem po višji donosnosti ob bok postavljajo tudi skrb za stanovitost, varnost.

Ob primerljivo nižjem tveganju kot v dinamičnem skladu bodo tudi v tem skladu deležni pričakovano višjih donosov, hkrati pa bodo dolgoletni prihranki bolj zavarovani pred morebitnimi izgubami.

Zavarovanci v celoti prevzemajo naložbeno tveganje.

Z dopolnitvijo mejne starosti se prihranki prenesejo v ustrezno varnejši sklad Moj zajamčeni.

Zavarovanec lahko 1-krat letno zamenja sklad in tako tudi sam sodeluje pri upravljanju svojih prihrankov.

 

Donosnost skladov

Kritni sklad Obračunski dan Mesečna Letos 12 mesečna 36 mesečna 60 mesečna Od ustanovitve
Moj uravnoteženi 31.7.2020 0,22 % -5,17 % -1,64 % 5,65 % n.p. 16,11 %
 

Struktura naložb na dan 30.6.2020

5 največjih naložb

Oznaka ali izdajatelj Naložba Delež
Banka Intesa Sanpaolo d.d. denarna sredstva 10,12%
UBS Group AG obveznice-podjetniške 3,90%
db x-trackers-ETF MSCI AC World investicijski skladi 3,89%
db x-trackers-ETF MSCI World Index investicijski skladi 3,84%
Sava Infond d.o.o.-Družbeno odgovorni investicijski sklad 3,80%

 

Struktura naložb sklada po državah

Regija Delež
ZDA in ostali razviti trgi

45,21%

Države EU (razen Slovenije) 28,60%
Slovenija 16,11%
Trgi v razvoju 10,08%
  

Struktura naložb sklada po valutah

Valuta Delež
EUR 96,42%
USD 3,58%

 

Struktura po vrsti naložb (dejanska)

Vrsta naložb Delež
Delnice družb ter enote ali delnice investicijskih skladov 47,38%
Obveznice in obvezniški investicijski skladi 40,16%
Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga 12,06%
Nepremičnine in nepremičninski skladi

0,41%