Uravnoteženi sklad je namenjen posameznikom srednjih let, starih med 45. in 55. letom. Primeren je za tiste, ki pričakovanjem po višji donosnosti ob bok postavljajo tudi skrb za stanovitost, varnost.

Ob primerljivo nižjem tveganju kot v dinamičnem skladu bodo tudi v tem skladu deležni pričakovano višjih donosov, hkrati pa bodo dolgoletni prihranki bolj zavarovani pred morebitnimi izgubami.

Zavarovanci v celoti prevzemajo naložbeno tveganje.

Z dopolnitvijo mejne starosti se prihranki prenesejo v ustrezno varnejši sklad Moj zajamčeni.

Zavarovanec lahko 1-krat letno zamenja sklad in tako tudi sam sodeluje pri upravljanju svojih prihrankov.

 

Donosnost skladov

Kritni sklad Obračunski dan Mesečna Letos 12 mesečna 36 mesečna 60 mesečna Od ustanovitve
Moj uravnoteženi 31.10.2017 1,63 % 5,01 % 7,20 % n.p. n.p. 13,02 %
 

Struktura naložb na dan 29.9.2017

5 največjih naložb

Oznaka ali izdajatelj Naložba Delež
Banka Intesa Sanpaolo d.d. denarna sredstva 17,32%
db x-trackers-ETF MSCI World Index investicijski sklad 5,76%
Lyxor AM-ETF DAX investicijski sklad 5,06%
KBM Infond d.o.o.-Infond Europa investicijski sklad 3,87%
KBM Infond d.o.o.-Infond Beta investicijski sklad 3,64%

 

Struktura naložb sklada po državah

Regija Delež
Slovenija 33,76%
Države EU (razen Slovenije) 34,33%
ZDA in ostali razviti trgi 26,34%
Trgi v razvoju 5,56%
  

Struktura naložb sklada po valutah

Valuta Delež
EUR 98,39%
USD 1,61%

 

Struktura po vrsti naložb (dejanska)

Vrsta naložb Delež
Delnice družb ter enote ali delnice investicijskih skladov 48,54%
Obveznice družb, držav in mednarodnih finančnih organizacij 30,00%
Bančni depoziti in instrumenti denarnega trga 21,46%