Uravnoteženi sklad je namenjen posameznikom srednjih let, starih med 45. in 55. letom. Primeren je za tiste, ki pričakovanjem po višji donosnosti ob bok postavljajo tudi skrb za stanovitost, varnost.

Ob primerljivo nižjem tveganju kot v dinamičnem skladu bodo tudi v tem skladu deležni pričakovano višjih donosov, hkrati pa bodo dolgoletni prihranki bolj zavarovani pred morebitnimi izgubami.

Zavarovanci v celoti prevzemajo naložbeno tveganje.

Z dopolnitvijo mejne starosti se prihranki prenesejo v ustrezno varnejši sklad Moj zajamčeni.

Zavarovanec lahko 1-krat letno zamenja sklad in tako tudi sam sodeluje pri upravljanju svojih prihrankov.

 

Donosnost skladov

 

Struktura naložb na dan 31.5.2020

5 največjih naložb

Oznaka ali izdajatelj Naložba Delež
Banka Intesa Sanpaolo d.d. denarna sredstva 15,06%
UBS Group AG obveznice-podjetniške 3,86%
db x-trackers-ETF MSCI AC World investicijski skladi 3,52%
db x-trackers-ETF MSCI World Index investicijski skladi 3,52%
Sava Infond d.o.o.-Družbeno odgovorni investicijski sklad 3,43%

 

Struktura naložb sklada po državah

Regija Delež
ZDA in ostali razviti trgi

41,18%

Države EU (razen Slovenije) 29,31%
Slovenija 21,20%
Trgi v razvoju 8,31%
  

Struktura naložb sklada po valutah

Valuta Delež
EUR 96,30%
USD 3,70%

 

Struktura po vrsti naložb (dejanska)

Vrsta naložb Delež
Delnice družb ter enote ali delnice investicijskih skladov 46,28%
Obveznice in obvezniški investicijski skladi 36,23%
Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga 17,07%
Nepremičnine in nepremičninski skladi

0,42%