Obstoječa naložbena politika

Naložbeno politiko, po kateri trenutno varčujete, ste izbrali ob sklenitvi zavarovanja ali kadarkoli kasneje.

V kolikor ob sklenitvi zavarovanja naložbene politike niste izbrali, ste bili uvrščeni v sklad, ki je ustrezal vaši starosti.

Prvotno izbrana naložbena politika se je lahko medtem spremenila, če ste medtem že dopolnili mejno starost, določeno za posamezni sklad (45 oziroma 55 let), in so bili hkrati izpolnjeni pogoji za prenos sredstev, skladno s Pravili upravljanja.

Vsi zavarovanci, ki ste v dodatno pokojninsko zavarovanje pri Sava pokojninski pristopili še preden smo omogočili varčevanje v skladih življenjskega cikla (pred 1. 5. 2016), varčujete v skladu z zajamčenim donosom na čisto vplačilo Moj zajamčeni sklad.

 

Sprememba naložbene politike

Enkrat letno lahko spremenite naložbeno politiko in izberete drug kritni sklad.

Izbira naložbene politike je omejena glede na starost. Izbirate lahko med skladi, ki so namenjeni vaši starosti in starejšim. Mladi tako lahko izberejo sklad z zajamčenim donosom na čisto vplačilo Moj zajamčeni sklad, medtem ko starejši od 55 let na morejo spreminjati naložbene politike.

Za spremembo naložbene politike je potrebno izpolniti in poslati obrazec.