Klasična renta je renta, ki se izplačuje v enakomerni višini do konca življenja zavarovanca.

Klasična renta je primerna izbira za tiste, ki si želijo zvišati svojo mesečno pokojnino.

Renta se valorizira letno, skladno z določbami pokojninskega načrta.

Izbirate lahko rento z zajamčenim obdobjem izplačevanja ali brez.

Zajamčeno obdobje izplačevanja lahko znaša do 20 let in pomeni, da se v primeru, da zavarovanec pred iztekom izbranega zajamčenega obdobja umre, renta do iztega tega obdobja izplačuje njegovemu dediču. Zavarovanec v vsakem primeru rento prejema do konca svojega življenja.