Na seznam novic

Izjave o naložbenih politikah (sprememba)

Od 1. 4. 2024 veljajo spremenjene izjave o naložbenih politikah za posamezni kritni sklad.

V dokumentih (za vse tri sklade - Moj dinamični, Moj uravnoteženi in Moj zajamčeni) se je na podlagi zakonskih predpisov dopolnilo poglavje 1. Strateška porazdelitev sredstev z razkritji v zvezi s SFDR z namenom preprečitve zelenega zavajanja varčevalcev.

Dodatno je v Izjavi o naložbeni politiki za Moj zajamčeni sklad spremenjeno poglavje 2. UPRAVLJANJE TVGEANJ. Tveganje nedoseganja zajamčene donosnosti se je uskladilo s spremembo zakonodaje, 313. člena ZPIZ-2N, objavljene v Uradnem listu RS, št. 133 dne 27. 12. 2023.

Spremembe se nanašajo na uskladitve z določbami zakonodaje. V primeru tovrstnih sprememb Odbor pokojninskega sklada ne podaja predhodnega mnenja.

Spremenjeni dokumenti so objavljeni na spletni strani v razdelku Obrazci in dokumenti.


-- %
× Ocenite spletne strani