Na seznam novic

Sprememba mejnega zneska za dvig sredstev ali izračun rente

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v 221. členu določa mejni znesek, s katerim je omejen znesek dviga premij delodajalca po ZPIZ-2 v obliki enkratnega dviga ali znesek, ki določa pogoje za izračun sestavljenih rent.

Znesek se letno valorizira v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. 

Glede na navedeno, višina mejnega zneska od 1. 3. 2023 znaša 5.924,08 EUR (pred tem 5.370,88 EUR).

Mejni znesek se upošteva v vlogah za uveljavljanje pravic, podanih od 1. 3. 2023 naprej.

Podrobnejša novica je objavljena na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (https://www.gov.si/teme/prostovoljno-dodatno-pokojninsko-zavarovanje/). 


-- %
× Ocenite spletne strani