Na seznam novic

Minimalna premija kolektivnega zavarovanja v letu 2023

Znesek vplačil kolektivnega zavarovanja, ki ga za posameznega člana v posameznem koledarskem letu plača delodajalec, v letu 2023 ne sme biti nižji od 345,12 eurov, kar pomeni 28,76 EUR mesečno.

Znesek minimalne premije se v skladu z ZPIZ-2 letno valorizira s koeficientom rasti povprečne mesečne bruto plače zaposlenih v Republiki Sloveniji od januarja do oktobra leta pred letom, za katero se opravi valorizacija, glede na enako obdobje predhodnega leta po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Znesek izračuna Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in jo objavi na svoji spletni strani.

Delodajalci, ki ste doslej plačevali premijo, nižjo od 345,12 EUR letno (28,76 EUR mesečno) na zaposlenega, ki je vključen v zavarovanje, to ustrezno povišate.

Priporočamo, da delodajalci, ki plačujete dogovorjen stalen znesek, tega povišate za 2,1 odstotka.

Maksimalna premija ostaja nespremenjena: skupna premija delodajalca in posameznika lahko znaša do 5,844 % posameznikove bruto plače ali 2.903,66 EUR letno (241,97 EUR mesečno). Če se boste odločili povišati premijo, ki ste jo plačevali v preteklem letu, bodite pozorni na zgornjo omejitev.


-- %
× Ocenite spletne strani