Na seznam novic

Sprememba maksimalne premije

S spremembo lestvice o odmeri dohodnine za leto 2022 se je spremenil tudi znesek davčne olajšave za dodatno pokojninsko zavarovanje.

Najvišji znesek za vplačilo v letu 2022 znaša 2.903,66 EUR letno oziroma 241,97 EUR mesečno. 

Še naprej velja omejitev, da maksimalna premija ne sme presegati zneska, ki je enak 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca oziroma 5,844 % pokojnine zavarovanca.

 


-- %
Ocenite spletne strani