Na seznam novic

Poziv zavarovancem in delodajalcem dodatnega pokojninskega zavarovanja

V skladu s 337. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, objavljen v Uradnem listu RS,  št.: 96/2012, 39/2013, 102/2015, 23/2017, 40/2017, 65/2017, 28/2019, 75/2019 in 139/2020) in 21. členom statuta Sava pokojninske družbe, d.d. (v nadaljevanju: pokojninska družba), uprava pokojninske družbe objavlja poziv delodajalcem in zavarovancem dodatnega pokojninskega zavarovanja pokojninske družbe, da najkasneje do petka, 19. 3. 2021, do 13.00 ure, posredujejo pisne predloge za imenovanje enega člana nadzornega sveta pokojninske družbe. 

Član nadzornega sveta pokojninske družbe bo imenovan za obdobje od imenovanja do 31. 5. 2024.     

Pisni predlog predlagatelja mora vsebovati:

Predlog s prilogami je treba posredovati v zaprti kuverti na naslov:

Sava pokojninska družba, d. d.

Ulica Vita Kraigherja 5

2000  Maribor

s pripisom Predlog za imenovanje člana nadzornega sveta – ne odpiraj

Nepravočasnih in nepopolnih vlog komisija nadzornega sveta pokojninske družbe ne bo obravnavala. Vloga ni pravočasna, če na sedež pokojninske družbe ne prispe do petka, 19. 3. 2021, do 13.00 ure.

Obrazec Izjava o izpolnjevanju pogojev in pogoji za člana nadzornega sveta so objavljeni na povezavi.


Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 02/229 29 12 ali pošljite elektronsko sporočilo na: mateja.stevanovic@sava-pokojninska.si.

Pokojninska družba bo o izbiri članov nadzornega sveta pisno obvestila vse predlagane kandidate v roku osmih dni od izvedbe skupščine pokojninske družbe.


Maribor, 5. 3. 2021                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Uprava

Igor Pšunder              Lojze Grobelnik

član                            predsednik


-- %
Ocenite spletne strani