3.4.2020

Komentar dogodkov na kapitalskih trgih v marcu

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v začetku meseca marca zaradi razširjenosti koronavirusa razglasila pandemijo, kar označuje nevarnost za zdravje ljudi po vsem svetu.

Ukrepi vlad za omejitev širjenja virusa (in seveda virus sam) puščajo negativne posledice na globalnem gospodarstvu. Kratkoročno so v velikem obsegu onemogočene družbene in gospodarske aktivnosti, uvedene so karantene, zaprtje šol, vrtcev in drugih javnih ustanov, ustavitev potniškega prometa in uvedeni nadzori mej. Praktično vse države severne zemeljske poloble so sprejele podobne ukrepe. S temi ukrepi se je »svet čez noč ustavil« in to se odraža tudi na kapitalskih trgih.

Centralne banke so bolj ali manj aktivirale vse svoje ukrepe in izrekle zavezo k ublažitvi finančnega in gospodarskega šoka. Države uvajajo svoje intervencije z avtomatičnimi stabilizatorji, s podporo podjetjem in gospodinjstvom ter garancijami za bančna posojila.

Izgub na kapitalskih trgih so deležni tako vlagatelji v lastniške (delniške), kot tudi dolžniške naložbe (obveznice).

Svetovni delniški trgi se nahajajo v območju »medveda«. Medvedji trg označuje stanje kapitalskega trga po padcu za 20 odstotkov. Od začetka leta in do konca marca je globalni delniški indeks MSCI AC World, izražen v evrih, padel za 20 %, od najvišjih vrednosti v februarju pa celo za 26 odstotkov. Posebnost tokratnega medvedjega trga je hitrost padca tečajev, saj se je celoten zdrs zgodil v petih tednih.

Na obvezniškem trgu so se povečali kreditni pribitki, kar je povzročilo rast zahtevanih donosnosti obveznic in posledično padec tržnih cen obveznic, tako državnih kot podjetniških.

Marca so negativne donosnosti zabeležili tudi vsi trije kritni skladi življenjskega cikla.

Moj dinamični in Moj uravnoteženi sklad imata v portfeljih večji delež delniških naložb. Vse naložbe v obeh skladih so vrednotene po tržnih cenah.

Moj zajamčeni sklad ima pretežno obvezniške naložbe, pri čemer je polovica teh vrednotenih do zapadlosti. Na ta del portfelja dnevna nihanja tržnih cen nimajo vpliva. Ne glede na zajamčeno donosnost, ki je zavarovancem v tem skladu zagotovljena, tudi ta sklad v marcu beleži negativno donosnost.

Izgube se poskuša čimbolj omejiti z aktivnim upravljanjem naložb.

Od leta 1929, ki označuje »veliko recesijo«, je bilo, merjeno po indeksu S&P 500 (500 največjih ameriških podjetij), 13 medvedjih obdobij. V povprečju so trajali približno eno leto in zabeležili približno 32 odstotni padec. Dokler razplet z okužbo koronavirusa ne bo znan, lahko na finančnih trgih še naprej pričakujemo velika nihanja.