6.3.2020

Zdrs kapitalskih trgov v februarju

Nov koronavirus je v mesecu februarju pustil posledice tudi na kapitalskih trgih. Naglo širjenje virusa po vseh kontinentih sveta vpliva na globalno rast gospodarstva. Ukrepi, ki so jih podvzele posamezne prizadete države, podjetja in tudi posamezniki, kot so zaprtje javnih ustanov, delo zaposlenih od doma, odpovedi turističnih aranžmajev, prireditev, konferenc in podobno, imajo vpliv na gospodarstvo (poslovanje in poslovne rezultate podjetij). Posledično se pričakujejo slabši globalni makro ekonomski podatki za prvo polletje 2020 in nižja pričakovana globalna gospodarska rast.

Ti dogodki in spremenjene napovedi vplivajo na kapitalske trge. Tako je globalni delniški indeks razvitih trgov MSCI World indeks v zadnjem tednu meseca februarja izgubil dobrih 10 odstotkov vrednosti.

Na obvezniškem segmentu so cene obveznic, predvsem ne-tveganih držav, kot so Nemčija, ZDA, močno porasle, kar pomeni, da so se znižale donosnosti obveznic - na zgodovinsko najnižje ravni. Nemška 10-letna državna obveznica trenutno izkazuje negativno letno stopnjo donosnosti -0,7 odstotka. Ameriške 10 letne državne obveznice prinašajo le še 0,7 odstotno letno donosnost.

Ko se bodo razmere umirile, lahko pričakujemo popravek v obratni, pozitivni smeri, tako pri nadomestilu izpadle proizvodnje, kot tudi vseh vrstah potrošnje. To bo znova okrepilo gospodarsko rast, kar se bo odrazilo tudi na kapitalskih trgih.

Donosnosti skladov, zlasti velja to za dinamični in uravnoteženi sklad, pa tudi za sklad z zajamčenim donosom, aktualnim razmeram ne morejo ubežati. Za načrtno in dolgoročno varčevanje, kot je varčevanje za dodatno pokojnino, dogodki, kot smo jim priča (in jih je polna zgodovina ter jim bomo priča tudi v prihodnje), pomembnih posledic na privarčevana sredstva varčevalca ob upokojitvi ne bodo pustili.