Na seznam novic

Spremenjene izjave o naložbenih politikah

Od 1. januarja 2018 se uporabljajo spremenjene izjave o naložbenih politikah za kritne sklade skupine kritnih skladov Moji skladi življenjskega cikla.

Spremembe se v glavnem nanašajo na prilagoditve ciljnih strateških porazdelitev posameznega kritnega sklada zaradi lažjega izvajanja funkcije upravljanja naložb in za zavarovance ne pomenijo poslabšanja pogojev.

Spremenjene izjave o naložbenih politikah so objavljene tukaj.


-- %