Na seznam novic

Obvestila o stanjih na osebnih računih

Zavarovanci so pričeli prejemati obvestila o vplačanih premijah v letu 2010 in stanju na osebnem računu na dan 31.12.2010. 

Priložena je tudi razlaga k vsebini obvestila. Razloženi so pomembni pojmi: vplačana premija, čista vplačana premija, zajamčena sredstva, rezervacije in skupno stanje sredstev

Podane so tudi informacije o poslovanju kritnega sklada in pokojninske družbe v preteklem letu, spremembah pokojninskih načrtov in druge. 

Vsebino obvestil si lahko ogledate tukaj

Posebej je priložena zgibanka MOJA RENTA, v kateri smo strnili vse ključne informacije o izplačilih privarčevanih sredstev v obliki dodatne pokojninske rente, kar je osnovni namen varčevanja v prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju. 

V kolikor obvestila niste prejeli, je najverjetnejši razlog za to ta, da ne razpolagamo s pravilnimi podatki o vašem naslovu ali priimku.

 


-- %