Na seznam novic

Obdavčitev enkratnega dviga sredstev

V skladu z veljavnim Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) je dvig sredstev, ki jih vplačuje delodajalec, možen po preteku 10 let od začetka zavarovanja. Začetek zavarovanja je zapisan na posameznikovi zavarovalni polici.

Tovrstni dvigi bodo možni s pričetkom leta 2011, ko so k Moji naložbi pristopili prvi zavarovanci.

Pripravili smo informativni izračun davčne obveznosti, ki bo nastala v primeru, če se bo posameznik odločil za dvig doslej privarčevanih sredstev, ki jih je vplačeval delodajalec.

Ker bo v takšnih primerih izplačilo izvedeno leta 2011 (ali kasneje), bo tudi dohodnina odmerjena po lestvici, ki bo veljala za navedeno leto.

Ker bo v takšnih primerih dvig sredstev izveden po preteku 10 let, ni potrebno plačati davka na zavarovalne posle (6,5 %), zato to tudi ni upoštevano v izračunu.

V primeru izrednega prenehanja se obračunajo izstopni stroški v višini 0,5 % od stanja na osebnem računu, kar je potrebno upoštevati (v izračunu ni vključeno!).

Višina davčne obremenitve je odvisna od vseh obdavčljivih prejemkov v letu (vključno z odkupno vrednostjo police) in posledično dohodninskega razreda, v katerega se posameznik uvrsti.

Namen varčevanja v drugem stebru je varčevanje za dodatno rento ob upokojitvi. Dvig sredstev v enkratnem znesku in pred upokojitvijo pomeni izredno prenehanje zavarovanja. Ob izpolnjenih pogojih (10 let) je odločitev o dvigu prepuščena posamezniku. Pri sprejemanju le-te velja smotrnost enkratnega dviga presojati tudi skozi prizmo obveznosti plačila dohodnine. Z uporabo spodnjega izračuna si lahko vsak posameznik ustvari dovolj natančno predstavo o višini davčne obveznosti.

Izračun je informativen, vsebuje nerealne predpostavke (trenutno veljavno dohodninsko lestvico) in lahko vsebuje tudi napake.


-- %