Izračun obdavčitve dodatne pokojninske rente

Polovica zneska dodatne pokojninske rente je izvzeta iz obdavčitve. Preostanek se všteva v davčno osnovo upokojenca.

Od višine rente je odvisno, ali se ob izplačilu plačuje akontacija dohodnine.

V kolikor izplačilo presega 160 EUR, se ob samem izplačilu obračuna akontacija dohodnine (25 %). Zavarovanec se lahko odloči, da se ob izplačilu obračunava akontacija dohodnine po znižani stopnji (16 %), o čemer mora obvestiti davčni organ.