Izračun obdavčitve dviga sredstev

Dvig sredstev v enkratnem znesku predstavlja izredno prenehanje zavarovanja in je obdavčen z dohodnino.

V enkratnem znesku se lahko dviguje:

  • vplačila posameznika: kadarkoli, brez časovne omejitve,
  • vplačila delodajalca do 31.12.2012: kadarkoli po preteku 10 let od datuma začetka zavarovanja,
  • vplačila delodajalca po 1.1.2013: ob upokojitvi in samo v primeru, da ta vplačila ne presegajo 5.000 EUR.

Ob izplačilu se obračuna akontacija dohodnine v višini 25 odstotkov. Dokončno davčno obveznost odmeri FURS z Odločbo o odmeri dohodnine za koledarsko leto, v katerem so bila izplačana sredstva.

V izračunu ni upoštevano:

  • izstopni stroški, ki v primeru izrednega prenehanja in glede na kritni sklad znašajo do 1,0 % privarčevanih sredstev,
  • morebitna obveznost plačila davka na zavarovalne posle v višini 8,5 %, ki ga je potrebno plačati v primeru, da od začetka zavarovanja ni preteklo 10 let.

Izračun obdavčitve dviga sredstev

Vnesite svojo mesečno bruto plačo

Vnesite znesek privarčevanih sredstev, ki bo predmet dviga

 

 

V informativnem izračunu je upoštevana lestvica za odmero dohodnine za leto 2020 in splošna davčna olajšava. Druge morebitne posebnosti (na primer olajšava za vzdrževane družinske člane) niso upoštevane. V izračunu niso upoštevani izstopni stroški (odvisno od sklada 0,5 % ali 1 %) in morebitna obveznost plačila davka na zavarovalne posle (8,5 %). Odmera dohodnine se izvaja za preteklo koledarsko leto, zato je potrebno glede doplačila ali vračila dohodnine upoštevati tudi časovni zamik. Preberite Izjavo o odgovornosti.