Izračun privarčevanih sredstev - izračun je v delu

Obvestilo: izračun je trenutno v delu. Za pomoč se prosimo obrnite na 080 29 29 ali pišite na info@sava-pokojninska.si.

Za informativni izračun privarčevanih sredstev in dodatne pokojnine je nekaj potrebnih podatkov že predvidenih, preostale pa je potrebno pred samim izračunom vnesti. Vse podatke, vključno z že predvidenimi, lahko poljubno spreminjate. Še posebej velja to za podatke o prihodnjih donosnostih, ki so v praksi lahko tudi negativne.

Izračuna privarčevanih sredstev in višine dodatne pokojninske rente temeljita na predvidenih donosih (sredstva) oziroma trenutno veljavnih pogojih (rente) in ne predstavljata zagotovila oziroma jamstva pokojninske družbe za prihodnost. Služita izključno informativnemu namenu.

V izračunu je upoštevan obračun najvišje višine vstopnih stroškov, ki v posameznem skladu znašajo do 1,9 % oziroma do 3 % od vplačane premije.

Podatek o predvidenih donosih predstavlja predvideno neto pripisano donosnost (po obračunanih provizijah oziroma stroških).

Preberite izjavo o odgovornosti.

Izračun privarčevanih sredstev

let
EUR

Vpišite trenutno privarčevana sredstva (obstoječi zavarovanci) ali pustite prazno (novi zavarovanci).

EUR

Minimalna premija znaša 20 EUR. Maksimalna davčna olajšava znaša 5,844% bruto plače, vendar ne več kot 234,92 EUR. Za višje zneske davčna olajšava ni priznana.

Letni donosi skladov

V izhodišču so določeni dolgoročno pričakovani donosi. Izračun lahko prilagodite.