Izračun privarčevanih sredstev

Obvestilo posameznikom ob upokojitvi: v skladu s predpisi se pri izračunu višine rente upoštevajo tudi posebni pogoji glede na vrsto vplačil (individualna vplačila, vplačila delodajalca po ZPIZ-1 ali ZPIZ-2) ter višino vplačil. Vseh teh pogojev spletni izračun ne more vsebovati. Če se upokojujete, prosimo, da za natančen izračun višine vaše dodatne pokojnine  pokličete na 080 29 29 ali pišete na info@sava-pokojninska.si.

Za informativni izračun privarčevanih sredstev in dodatne pokojnine je nekaj potrebnih podatkov že predvidenih, preostale pa je potrebno vnesti pred samim izračunom. Vse podatke, vključno z že predvidenimi, lahko poljubno spreminjate. Še posebej velja to za podatke o prihodnjih donosnostih, ki so v praksi lahko tudi negativne.

Izračuna privarčevanih sredstev in višine dodatne pokojninske rente temeljita na predvidenih donosih (sredstva) oziroma trenutno veljavnih pogojih (rente) in ne predstavljata zagotovila oziroma jamstva pokojninske družbe za prihodnost. Služita izključno informativnemu namenu.

V izračunu je upoštevan obračun najvišje višine vstopnih stroškov, ki v posameznem skladu znašajo do 1,9 % oziroma do 3 % od vplačane premije.

Podatek o predvidenih donosih predstavlja predvideno neto pripisano donosnost (po obračunanih provizijah oziroma stroških).

Preberite izjavo o odgovornosti.