Kritni sklad Obračunski dan Mesečna Letos 12 mesečna 36 mesečna 60 mesečna Od ustanovitve
Moj dinamični 30.6.2024 3,25 % 11,22 % 15,19 % 18,30 % 46,49 % 72,29 %

Struktura naložb na dan 31. 3. 2024

5 največjih naložb

Oznaka ali izdajatelj Naložba Delež
BLACKROCK, ISHARES MSCI ACWI investicijski sklad 7,9%
SAVA INFOND D.O.O.-INFOND RAZVITI TRGI investicijski sklad 6,2%
DB X-TRACKERS-ETF MSCI AC WORLD investicijski sklad 5,0%
DB X-TRACKERS-ETF MSCI JAPAN INDEX investicijski sklad 4,7%
SAVA INFOND D.O.O.-INFOND GLOBALNI DELNIŠKI investicijski sklad 4,0%

Struktura naložb sklada po regijah

Regija Delež
ZDA in ostali razviti trgi 72,8%
Države EU (razen Slovenije) 20,7%
Trgi v razvoju 4,6%
Slovenija 1,9%

Struktura naložb sklada po valutah

Valuta Delež
EUR 62,7%
USD 35,5%
CHF 1,9%

Struktura po vrsti naložb

Država Delež
Delnice družb ter enote ali delnice investicijskih skladov 93,8%
Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga 3,2%
Obveznice in obvezniški investicijski skladi 3,1%
Nepremičnine in nepremičninski skladi 0,0%
Kritni sklad Obračunski dan Mesečna Letos 12 mesečna 36 mesečna 60 mesečna Od ustanovitve
Moj uravnoteženi 30.6.2024 2,61 % 7,51 % 10,70 % 8,60 % 23,65 % 43,91 %

Struktura naložb na dan 31. 3. 2024

5 največjih naložb

Oznaka ali izdajatelj Naložba Delež
X MSCI USA ESG investicijski skladi 8,1%
BLACKROCK, ISHARES MSCI ACWI investicijski skladi 7,5%
DB X-TRACKERS-ETF MSCI AC WORLD investicijski skladi 6,6%
SAVA INFOND D.O.O.-INFOND GLOBALNI DELNIŠKI investicijski skladi 4,5%
SAVA INFOND D.O.O.-INFOND RAZVITI TRGI investicijski skladi 4,4%

Struktura naložb sklada po regijah

Regija Delež
ZDA in ostali razviti trgi 61,3%
Države EU (razen Slovenije) 24,2%
Slovenija 9,9%
Trgi v razvoju 4,5%

Struktura naložb sklada po valutah

Valuta Delež
EUR 90,5%
USD 9,5%

Struktura po vrsti naložb

Vrsta naložb Delež
Delnice družb ter enote ali delnice investicijskih skladov 57,5%
Obveznice in obvezniški investicijski skladi 35,2%
Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga 7,3%
Nepremičnine in nepremičninski skladi 0,0%
Kritni sklad Obračunski dan Mesečna Letos 12 mesečna 36 mesečna 60 mesečna Od ustanovitve
Moj zajamčeni 30.6.2024 0,38 % 1,51 % 2,77 % 0,18 % 1,72 % 135,27 %
Zajamčeni donos 30.6.2024 0,13 % 0,79 % 1,09 % 1,52 % 2,36 % 73,47 %

Struktura naložb na dan 31. 3. 2024

5 največjih naložb

Oznaka ali izdajatelj Naložba Delež
REPUBLIKA SLOVENIJA državne obveznice 4,4%
FRANCE (GOVERNMENT) državne obveznice 3,3%
REPUBLIKA SLOVENIJA državne obveznice 2,9%
DARS obveznice - državno jamstvo 2,3%
REPUBLIKA SLOVENIJA državne obveznice 1,5%

Struktura naložb sklada po regijah

Regija Delež
Države EU (razen Slovenije) 49,8%
ZDA in ostali razviti trgi 27,1%
Slovenija 16,0%
Trgi v razvoju 7,1%

Struktura naložb sklada po valutah

Valuta Delež
EUR 100,0%
USD 0,0%

Struktura po vrsti naložb

Država Delež
Obveznice in obvezniški investicijski skladi 86,4%
Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga 5,4%
Delnice družb in delniški investicijskih skladov 4,2%
Nepremičnine in alternativni inv. skladi 4,0%

Naročite klic svetovalca

Izpolnite obrazec in svetovalec bo stopil v stik z vami v najkrajšem možnem času.


Ime: {{ime}}
Telefon: {{tel}}
E-naslov: {{email}}
Čas klica: {{cas-klica}}

sprejeti pogoji: {{_DATE_}} / {{_IP_}}

Naročen klic

Potrudili se bomo, da vas kontaktiramo v najkrajšem možnem času.

Ste poskusili najti odgovor na spletni strani?

Pogosta vprašanja

Lahko nam pišete na:
info@sava-pokojninska.si

Lahko nas pokličete na:
080 29 29

-- %
× Ocenite spletne strani