Naložbena politika življenjskega cikla

Naložbena politika življenjskega cikla predstavlja načrtovano varčevanje za dodatno pokojnino, primerno starosti in naložbenim ciljem posameznika.

Mlajšim varčevalcem do upokojitve manjka še precej let. Zato lahko varčujejo tudi v bolj tveganih naložbenih oblikah – delnicah, s ciljem, da bi privarčevali več. Z dopolnitvijo mejnih starosti (45 oziroma 55 let) se zbrani prihranki prenesejo v ustrezno varnejši sklad. Bolj kot se posameznik približuje trenutku upokojitve, bolj v ospredje prihaja skrb za varnost prihrankov. Z upokojitvijo namreč dosežemo svoj varčevalni cilj – pričnemo prejemati dodatno pokojnino.

Zavarovanci naložbeno politiko izberejo ob sklenitvi zavarovanja in jo lahko, upoštevaje starostne omejitve, enkrat letno tudi spreminjajo. Zavarovanci tako aktivno sodelujejo pri upravljanju svojih prihrankov.

Zavarovanec naložbeno politiko izbere ob vključitvi. V kolikor tega ne stori, se upošteva, da je izbral sklad, ki izvaja naložbeno politiko, ustrezno njegovi starostni skupini.

Enkrat letno lahko zavarovanec zamenja naložbeno politiko, pri čemer lahko izbira med skladi, ki so namenjeni njegovi ali višjim starostnim skupinam. Na primer: Zavarovanec, star 35 let, lahko izbira med vsemi tremi skladi. Zavarovanec, star 55 let, ne more izbirati in lahko varčuje zgolj v skladu z obvezniško naložbeno politiko in zagotovljenim zajamčenim donosom na čisto vplačilo.

Po dopolnitvi mejnih starosti (45 oziroma 55 let) se nova vplačila pričnejo zbirati v skladu, namenjenem višji starostni skupini.

Do takrat zbrani prihranki se v sklad, namenjenem višji starostni skupini prenesejo najkasneje v roku 36 mesecev. Zavarovanec se lahko odloči za avtomatični prenos, ki je določen s ciljem, da Sava pokojninska zasleduje največjo ekonomsko korist zavarovanca ali za takojšnji prenos prihrankov. Ne glede na njegovo odločitev se prenos prihrankov izvede v 36. mesecu od meseca, ko je zavarovanec dopolnil mejno starost.

Podrobneje postopek prehoda med skladi zaradi dopolnitve mejne starosti določajo Pravila upravljanja.

Posamezni skladi se med seboj razlikujejo po stroških, naložbenih politikah in tveganjih. V ta namen je potrebno prebrati Dodatek k pravilom upravljanja in Izjave o naložbenih politikah za Moj dinamični, Moj uravnoteženi in Moj zajamčeni sklad.