Zajamčeni sklad je namenjen najstarejši skupini zavarovancev, starim več kot 55 let. Namenjen je posameznikom, ki se bližajo upokojitvi. Primeren je tudi za posameznike, ki jim je, ne glede na starost, varnost pomembnejša od morebitnih višjih donosov.

V tem skladu se sredstva upravljajo z zagotovljenim zajamčenim donosom na čisto vplačilo.

Zajamčena donosnost po pokojninskih načrtih Sava pokojninske znaša 60 % povprečne letne obrestne mere na državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom in je za polovico višja, kot to zahteva Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Zavarovanci prevzemajo naložbeno tveganje nad zajamčenim donosom.

Zavarovanci, mlajši od 55 let, ki varčujejo v skladu Moj zajamčeni, lahko 1-krat letno zamenjajo sklad in tako tudi sami sodelujejo pri upravljanju svojih prihrankov.

 

Donosnost skladov

Kritni sklad Obračunski dan Mesečna Letos 12 mesečna 36 mesečna 60 mesečna Od ustanovitve
Moj zajamčeni 31.5.2020 0,30 % -3,45 % -1,48 % 1,09 % 8,83 % 125,98 %
Zajamčeni donos 31.5.2020 0,04 % 0,18 % 0,55 % 2,04 % 5,14 % 70,30 %

 

Struktura naložb na dan 31.5.2020

5 največjih naložb

Oznaka ali izdajatelj naložba Delež
Republika Slovenija državne obveznice 4,69%
Francija državne obveznice 3,02%
Republika Slovenija državne obveznice 2,96%
DARS družba za avtoceste v RS d.d. obveznice-državno jamstvo 2,44%
OMERS Finance Trust obveznice-državnih agencij 2,28%

Struktura naložb sklada po državah

Regija Delež
Države EU (razen Slovenije) 44,28%
ZDA in ostali razviti trgi 24,05%
Slovenija 22,74%
Trgi v razvoju 8,93%
 

Struktura naložb sklada po valutah

Valuta Delež
EUR 98,07%
USD 1,93%

Struktura po vrsti naložb (dejanska)

Država Delež
Obveznice in obvezniški investicijski skladi 92,65%
Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga 3,36%
Delnice družb in delniški investicijskih skladov  2,01%
Nepremičnine in nepremičninski skladi 1,98%