Dinamični sklad je namenjen mlajšim zavarovancem, starim do 45. leta. Primeren je za dinamične ljudi, ki so pripravljeni prevzemati naložbena tveganja.

Mlajšim zavarovancem do upokojitve manjka 20 let ali več. Zato lahko pri svoji starosti varčujejo tudi v bolj tveganih naložbenih oblikah s ciljem, da bi do upokojitve privarčevali več.

Zavarovanci v celoti prevzemajo naložbeno tveganje. Pričakovana dolgoročna donosnost je višja od donosnosti sklada z zajamčenim donosom.

Z dopolnitvijo mejne starosti se prihranki prenesejo v ustrezno varnejši sklad Moj uravnoteženi.

Zavarovanec lahko 1-krat letno zamenja sklad in tako tudi sam sodeluje pri upravljanju svojih prihrankov.

 

Donosnost skladov

Kritni sklad Obračunski dan Mesečna Letos 12 mesečna 36 mesečna 60 mesečna Od ustanovitve
Moj dinamični 30.9.2020 -0,83 % -3,42 % 0,55 % 9,85 % n.p. 22,13 %

 

Struktura naložb na dan 31.8.2020

5 največjih naložb

Oznaka ali izdajatelj Naložba Delež
Banka Intesa Sanpaolo d.d. denarna sredstva 11,46%
Sava Infond d.o.o.-Infond Beta investicijski sklad 8,67%
Sava Infond d.o.o.-Infond Europe investicijski sklad 7,77%
db x-trackers-ETF MSCI World Index investicijski sklad 4,37%
db x-trackers-ETF MSCI EM Asia investicijski sklad 4,34%

Struktura naložb sklada po državah

Regija Delež
ZDA in ostali razviti trgi 60,89%
Države EU (razen Slovenije) 20,29%
Slovenija 14,60%
Trgi v razvoju 4,27%
 

Struktura naložb sklada po valutah

Valuta Delež
EUR 88,99%
USD 8,66%
CHF 2,35%

Struktura po vrsti naložb (dejanska)

Država Delež
Delnice družb ter enote ali delnice investicijskih skladov 83,50%
Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga 12,78%
Obveznice in obvezniški investicijski skladi 2,73%
Nepremičnine in nepremičninski skladi 0,99%