Sestavljena renta se v dveh obdobjih izplačuje v različnih višinah. V prvem, zajamčenem obdobju, se izplačuje visoka renta. V drugem obdobju, ki traja do konca življenja zavarovanca, pa nizka renta.

Je primerna izbira za posameznike z nižjimi prihranki (nekaj tisoč evrov) ali posameznike, ki želijo v prvih letih po upokojitvi prejemati visoke pokojninske rente.

Renta se valorizira letno, skladno z določbami pokojninskega načrta.

Obdobje, v katerem se izplačuje visoka renta (prvo obdobje) predstavlja hkrati tudi zajamčeno obdobje izplačevanja.

Zajamčeno obdobje izplačevanja lahko znaša do 20 let in pomeni, da se v primeru, da zavarovanec pred iztekom izbranega zajamčenega obdobja umre, renta do iztega tega obdobja izplačuje njegovemu dediču. Zavarovanec v vsakem primeru rento prejema do konca svojega življenja.