Naraščajoča renta je renta, ki postopoma, letno narašča za 2 % in se izplačuje do konca življenja zavarovanca.

Naraščajoča renta je primerna izbira za tiste, ki si želijo svojo mesečno pokojnino povišati zlasti v obdobju pozne starosti.

Renta se valorizira letno, skladno z določbami pokojninskega načrta.

Izbirate lahko rento z zajamčenim obdobjem izplačevanja ali brez.

Zajamčeno obdobje izplačevanja lahko znaša do 20 let in pomeni, da se v primeru, da zavarovanec pred iztekom izbranega zajamčenega obdobja umre, renta do iztega tega obdobja izplačuje njegovemu dediču. Zavarovanec v vsakem primeru rento prejema do konca svojega življenja.

Več o rentah si lahko v zbrani obliki preberete v zloženki.