Davčna olajšava za vplačane premije je edinstvena vzpodbuda za pokojninsko varčevanje.

Premije, ki jih iz svoje neto plače vplača posameznik, znižujejo osnovo za odmero dohodnine. Prihranek ustreza odstotku dohodninskega razreda, v katerega se uvršča posameznik. Primer: posameznik s 1.000 EUR neto plače (1.500 EUR bruto) se uvršča v 27 odstotni dohodninski razred. Za vplačanih 100 EUR na osebni varčevalni račun, pri dohodnini prihrani 27 EUR.

Premije, ki jih posamezniku vplača delodajalec znižujejo osnovo za odmero davka od dohodka pravnih oseb delodajalcu. Hkrati se na plačane premije ne obračunajo davki in prispevki in zaposlenemu ne predstavljajo bonitete. Posameznik tako od delodajalca prejme celoten bruto znesek. Vključno z davki in prispevki, ki bi jih bilo potrebno obračunati v primeru drugih nakazil, kot na primer nakazilu plače.

Višina davčne olajšave je omejena na največ 24 odstotkov obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (5,844 odstotka bruto plače), vendar ne več kot 2.819,09 EUR.

Prednost pri uveljavljanju davčnih olajšav ima delodajalec. Če delodajalec plačuje premijo v višini 3 odstotkov posameznikove bruto plače, lahko slednji koristi le še razliko do najvišje možne premije, to je 2,84 odstotka.