Poslanstvo

Sava pokojninska družba s predanostjo in stalnim napredkom zagotavlja varnost in kakovost življenja po upokojitvi.
 

Vrednote

Odgovorno, predano in spoštljivo gradimo medsebojne odnose v družbi ter s stalnim izboljševanjem in iskrenim odnosom presegamo pričakovanja strank in drugih deležnikov.
 

Vizija

Sava pokojninska družba bo nosilec razvoja dodatnih pokojninskih zavarovanj v skupini Sava Re in bo do leta 2020 ena ključnih specializiranih inštitucij na področju dodatnih pokojninskih zavarovanj v Sloveniji. Sava pokojninska družba bo sodila med družbe z najvišjo prepoznavnostjo in najvišjo ravnijo zadovoljstva deležnikov.