Poslanstvo

Sava pokojninska družba s predanostjo in stalnim napredkom zagotavlja varnost in kakovost življenja po upokojitvi.
 

Vrednote

Odgovorno, predano in spoštljivo gradimo medsebojne odnose v družbi ter s stalnim izboljševanjem in iskrenim odnosom presegamo pričakovanja strank in drugih deležnikov.
 

Vizija

Sava pokojninska družba bo sodobna, digitalizirana in k stranki usmerjena družba. Bo nosilec razvoja dodatnih pokojninskih zavarovanj v Zavarovalni skupini Sava v Sloveniji. Do leta 2022 bo ena ključnih specializiranih inštitucij na področju dodatnih pokojninskih zavarovanj. Sodila bo med družbe z najvišjo prepoznavnostjo in najvišjo ravnijo zadovoljstva deležnikov.