28.11.2018

Ne pozabite na dohodnino - do konca leta

Dodatno pokojninsko zavarovanje ponuja privlačno davčno olajšavo pri dohodnini. Zagotovite si jo lahko s pravočasnim lastnim vplačilom premije.

Mnogi se ob koncu leta odločate za dodatno vplačilo. Prepričajte se o vaši osebni olajšavi. Kliknite za izračun vaše davčne olajšave.

Ne odlašajte do zadnjega, da vam olajšava ne uide. Da bi lahko uveljavili olajšavo pri dohodnini za leto 2018, mora vaše vplačilo na transakcijski račun skupine kritnih skladov prispeti do zadnjega delovnega dne letošnjega leta.

Podatki za nakazilo premije

Prejemnik: Sava pokojninska družba, d.d. - Skupina KS
  Ulica Vita Kraigherja 5
  2000 Maribor
Koda namena: INSU
Namen: Vplačilo premije dodatnega zavarovanja
BIC banke prejemnika: BAKOSI2XXXX
IBAN: SI56 1010 0003 9153 172
Referenca: SI00
Sklic: davčna številka ali pogodba (preverite navodila v nadaljevanju!)

Sklic za plačilo

Kdo plačuje Vodilo Kam/kaj plačujete Pravilen sklic

Posameznik

(individualno vplačilo)

 

Davčna številka

 

Na polico individualnega zavarovanja

 

86 + vaša davčna številka

   

Na polico kolektivnega zavarovanja

87 + vaša davčna številka

Delodajalec

(vplačilo izvaja delodajalec)

 

Številka pogodbe

 

Vplačilo delodajalca

 

88000000 + številka pogodbe

 

 

Vplačilo v imenu posameznika (odtegljaji OD, lastna vplačila)

87000000 + številka pogodbe

Rok za plačilo

Premija je plačana za mesec, v katerem vplačilo prispe na transkacijski račun skupine kritnih skladov.

Bodite pozorni ob praznikih in koncu leta:

  • Prenos plačila od trenutka, ko ga izvedete, do trenutka, ko prispe na transakcijski račun skupine kritnih skladov traja nekaj časa
  • Urnik plačilnega prometa je lahko spremenjen (skrajšan)
  • Če vplačilo izvedete tik pred koncem plačilnega prometa ali po tem, le-to ne bo prispelo isti dan
  • Primer: če boste premijo nakazali 31.12. ob 15:30 uri, vam ta premija ne bo štela za davčno olajšavo v tem koledarskem letu, ker bo plačilo prispelo šele januarja naslednje leto!