23.4.2018

Objava povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2017

Objavili smo povzetek revidiranega letnega poročila za leto 2017.

Dokument najdete na naslovu www.sava-pokojninska.si/sl-si/poslovanje/.