10.1.2018

Stanja na osebnih računih za leto 2017

 

Stanja na osebnih računih

V osebnem elektronskem predalu Mojanet so že osvežena stanja na osebnih računih na dan 31.12.2017.
V podatkih so razvidna tudi vplačila v posameznem mesecu za preteklo leto in tudi vsa leta pred tem.

Stanja na osebnih računih v elektronskem predalu osvežujemo redno, enkrat mesečno.

Podatke o vplačilih preteklega leta, ki ste jih zavarovanci vplačali sami (individualna vplačila), za uveljavljanje olajšave pri dohodnini FURS-u sporočamo v Sava pokojninski. Svetujemo vam, da takrat, ko boste s strani FURS-a prejeli odločbo o odmeri dohodnine, preverite znesek upoštevane olajšave. 

 

Poslovanje in letno poročilo

V preteklem letu se je povečalo tako število varčevalcev, kot tudi prejemnikov dodatnih rent, s čemer smo presegli 33.000 zavarovancev.

Tudi leto 2017 je bilo donosno leto. V vseh treh skladih smo presegli primerjalne borzne indekse in v skladu z zagotovljenim zajamčenim donosom tudi zajamčen donos.

Sklad

Dinamični

Uravnoteženi

Zajamčeni

Zajamčen donos v skladu Zajamčeni

Pripisan donos

5,37 %

4,84 %

2,64 %

0,84 %

 

Na spletni strani pod razdelki posameznih skladov tekoče objavljamo podatke o pripisanih donosnostih ter podrobnejše podatke o naložbah kritnih skladov.

Najkasneje do 15. junija bomo na spletu objavili tudi revidirano letno poročilo in povzetek revidiranega letnega poročila.


Spremembe pokojninskih načrtov, pravil in izjav o naložbenih politikah

Pokojninski načrti in pravila upravljanja, po katerih se izvaja dodatno pokojninsko zavarovanje, se v preteklem letu niso spreminjali.

Od 1. januarja 2018 se uporabljajo spremenjene izjave o naložbenih politikah za posamezne kritne sklade skupine kritnih skladov Moji skladi življenjskega cikla. Spremembe se v glavnem nanašajo na prilagoditve ciljnih strateških porazdelitev posameznega kritnega sklada zaradi lažjega izvajanja funkcije upravljanja naložb. Spremembo izjav je potrdil Odbor pokojninskega sklada, sestavljen iz predstavnikov zavarovancev in delodajalcev, zavarovanih pri Sava pokojninski. Spremenjene izjave o naložbenih politikah so objavljene na spletni strani.


Za dodatna pojasnila smo dosegljivi na brezplačni številki 080 29 29 ali na elektronskem naslovu info@sava-pokojninska.si.