Na seznam novic

Ne pozabite na davčno olajšavo!

Bliža se konec leta – ne pozabite na davčno olajšavo

Kako smo upravljali sredstva v devetih mesecih letošnjega leta

Pri upravljanju sklada z delniško naložbeno politiko (Dinamični) smo prigospodarili 3-odstoten donos, sklada z uravnoteženo naložbeno politiko (Uravnoteženi) 3,3-odstoten donos in sklada z zajamčenim donosom (Zajamčeni) 2,2-odstoten donos. Zajamčena donosnost sklada Zajamčeni je v tem obdobju znašala 0,63 odstotka in smo jo pomembno presegli.

Več informacij najdete v pripeti datoteki in na spletnih straneh v zavihku Upravljanje in naložbene politike.


-- %