22.5.2017

Objava revidiranih letnih poročil za leto 2016

Objavili smo revidirani letni poročili za preteklo poslovno leto 2016 ter povzetek revidiranega letnega poročila za 2016. Povzetek revidiranega letnega poročila je 23. maja 2017 objavljen tudi v časniku Večer.

Dokumenti najdete na naslovu www.sava-pokojninska.si/sl-si/poslovanje/.