18.4.2017

Odlični rezultati v prvem četrtletju 2017

Lani smo v skladu z zajamčenim donosom dosegli najvišji donos med vsemi izvajalci. Donosnost sklada Moj zajamčeni je znašala 5,4 %.

 Tudi v letošnjem letu nadaljujemo z enako hitrostjo. Trimesečna donosnost: dinamični sklad +3,3 %, uravnoteženi sklad +2,7 % in zajamčeni sklad +1,2 %.

Na kapitalskih trgih prehajamo v tisto obdobje koledarskega leta, ko se statistično pogosto zgodi, da pride do večjih nihanj in tudi negativnih donosov. Še zlasti sta temu izpostavljena sklada Moj dinamični in Moj uravnoteženi. Sklad s pretežno obvezniško naložbeno politiko Moj zajamčeni je bistveno manj izpostavljen aktualnim nihanjem kapitalskih trgov, posledično so tudi pričakovana nihanja mesečnih donosnosti bistveno manjša. V letošnjem letu zajamčena donosnost znaša 0,88 % na čista vplačana sredstva.

Več informacij najdete v pripeti datoteki in na spletnih straneh v zavihku Upravljanje in naložbene politike.