Na seznam novic

Poziv zavarovancem

 

V skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter statutom Moje naložbe pokojninske družbe d.d. – Skupina Nove KBM, uprava pokojninske družbe objavlja poziv zavarovancem pokojninske družbe, da najkasneje do ponedeljka, 14.02.2011, do 16. ure, posredujejo pisne predloge za imenovanje enega člana nadzornega sveta družbe. 

Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta bo opravljeno zaradi odstopa dosedanje članice dr. Mejre Festić. 

Pisni predlog mora vsebovati ustrezno obrazložitev, vključno s podpisano izjavo predlaganega kandidata, da se strinja s predlogom kandidature za članstvo v nadzornem svetu pokojninske družbe in da izpolnjuje navedene pogoje za članstvo v nadzornem svetu zavarovalne delniške družbe (29. in 29.a člen Zakona o zavarovalništvu, Uradni list RS, štev. 99/2010). 

Predloge je potrebno poslati na naslov: 
Moja naložba pokojninska družba d.d. – Skupina Nove KBM
Ulica Vita Kraigherja 5
2000 MARIBOR 

Posredovani predlogi morajo biti ustrezno označeni z dopisom na vidnem mestu »PREDLOG ZA IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA - NE ODPIRAJ«
Obrazec Izjava kandidata se nahaja tukaj

Poziv je bil dne 28.1.2011 objavljen tudi v časopisu Večer. 

 


-- %